Vianoce

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti. Čítaj ďalej

Príhovor administrátora farnosti svojim farníkom na záver roka 2020

Erb farnostiDrahí bratia a sestry – milí farníci, rok 2020 sa s úderom dnešnej polnoci definitívne stane minulosťou. Žiaľ, poznačila ho pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla aj do duchovného života našej farnosti mnohými obmedzeniami a priamo či nepriamo aj do života nás i našich blízkych. Počas vianočných sviatkov až do týchto chvíľ prežívame kvôli tomu bolestné odlúčenie a nemôžeme sa spoločne stretávať v Božom chráme. Aj preto chceme prosiť milosrdného a všemohúceho Boha, aby sa v novom roku táto zničujúca pandémia konečne zastavila a aby všetci chorí na COVID-19, ale aj iné choroby, podľa Božej vôle dosiahli zdravie tela i duše.

Aj v posledný deň tohto roka je však namieste aj jeho bilancovanie a najmä poďakovanie za všetky prijaté Božie dobrodenia, zvlášť dopriate našej farnosti. Dovoľte mi, aby som ako váš duchovný pastier pretlmočil aspoň týmto spôsobom toto bilancovanie i poďakovanie z mojej strany s nádejou, že čoskoro sa budeme spoločne stretávať v našom chráme na svätých omšiach aj pri iných sláveniach bez obmedzení.  Čítaj ďalej

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na sviatok svätej Rodiny 27. 12. 2020

Drahí bratia a sestry!

Všetkých, ktorí s otvoreným srdcom privítali Rok Eucharistie prežívaný v našej diecéze od januára 2020, zaskočila pandémia a pomenila naše plány. Ale horliví sa modlili doma a na diaľku sa duchovne spájali s Pánom prítomným v Eucharistii a prijímali ho prostredníctvom duchovného sv. prijímania. Keď sa dalo, zastavili sa v kostole alebo aspoň pred zatvoreným kostolom… Zjednocovali sa so stanovenými úmyslami modlitieb. Kňazov, ktorí nemali obmedzením prerušený prístup do kostola, som povzbudzoval k tomu, aby v čase pandémie, kedy boli odbremenení od niektorých ďalších povinností, každý jeden z nich využil vynikajúcu príležitosť, možnosť, priam šancu „zavrieť“ sa v Božom chráme a neustále sa klaňať Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Vyjadril som to slovami: „Keď inokedy veľa rozprávame ľuďom o Bohu, teraz priam zavretí v Božích chrámoch, veľa rozprávajme Bohu o nám zverených ľuďoch. Ľudia prežívajú koronavírus, prežívajú obavy o svoje rodiny, o svoju prácu a o všeličo ďalšie, čo s tým súvisí. Rozprávajte Bohu o všetkých ich problémoch a prednášajte prosby svojich veriacich Ježišovi v Eucharistii.“

Pre každého to bol ťažký čas a v závere Roka Eucharistie v našej diecéze si uvedomujeme, že sme ho nemohli prežiť ako sme chceli. Preto som sa rozhodol, že chceme ostať ako diecéza pri eucharistickom Pánovi aj v roku 2021. Chceme tak zintenzívniť svoj vzťah k Ježišovi, ku sv. omši, k stretnutiam s ním v adoráciách… Čítaj ďalej

Dobrá novina

V nedeľu 30. decembra 2018 v našej farnosti 14 malých koledníkov, poväčšine z radov prihlásených prvoprijímajúcich detí, ohlásilo v našej farnosti Dobrú novinu prostredníctvom vianočného pásma, ktorý s nimi nacvičila sr. Veronika Berežná z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Deti zakoledovali najskôr vo farskom kostole a popoludní i v kaplnkách v Medveďove, u Fajtov a napokon u Komov. Vianočné pásmo hudobne zastrešil (na gitare) Peter Šulek. Deti vykoledovali 1200 € (o takmer 300 € viac ako vlani). Peniaze boli odoslané hneď na druhý deň na účet Dobrej noviny. Čítaj ďalej

Vianoce 2018

Milí Baločania,
pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána, ktoré začíname sláviť, vás chcem ako váš duchovný pastier spolu s otcom Františkom, výpomocným duchovným, uistiť  o svojej modlitbe, aby tieto sviatočné dni boli pre nás všetkých dňami radosti z toho, že Boží Syn – večné Slovo nebeského Otca, stal sa pre nás telom a prebýval medzi nami (porov. Jn 1, 14). Toto radostné posolstvo má byť v centre pozornosti slávenia Vianoc u každého jedného kresťana-katolíka a ja sa modlím za to, aby aj v našej farnosti nik neoslavoval narodeniny božského Oslávenca bez jeho prítomnosti vo svojom srdci a v kruhu svojej rodiny.

Čítaj ďalej

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0