Vianoce

Dobrá novina

V nedeľu 30. decembra 2018 v našej farnosti 14 malých koledníkov, poväčšine z radov prihlásených prvoprijímajúcich detí, ohlásilo v našej farnosti Dobrú novinu prostredníctvom vianočného pásma, ktorý s nimi nacvičila sr. Veronika Berežná z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Deti zakoledovali najskôr vo farskom kostole a popoludní i v kaplnkách v Medveďove, u Fajtov a napokon u Komov. Vianočné pásmo hudobne zastrešil (na gitare) Peter Šulek. Deti vykoledovali 1200 € (o takmer 300 € viac ako vlani). Peniaze boli odoslané hneď na druhý deň na účet Dobrej noviny. Čítaj ďalej

Vianoce 2018

Milí Baločania,
pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána, ktoré začíname sláviť, vás chcem ako váš duchovný pastier spolu s otcom Františkom, výpomocným duchovným, uistiť  o svojej modlitbe, aby tieto sviatočné dni boli pre nás všetkých dňami radosti z toho, že Boží Syn – večné Slovo nebeského Otca, stal sa pre nás telom a prebýval medzi nami (porov. Jn 1, 14). Toto radostné posolstvo má byť v centre pozornosti slávenia Vianoc u každého jedného kresťana-katolíka a ja sa modlím za to, aby aj v našej farnosti nik neoslavoval narodeniny božského Oslávenca bez jeho prítomnosti vo svojom srdci a v kruhu svojej rodiny.

Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up