Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Vzhľadom na otázky, ktoré dostávajú ohľadom očkovania proti Covid-19, slovenskí katolícki biskupi pokladajú za užitočné komunikovať nasledovné: je všeobecne známe, že Svätý Otec František, ako aj emeritný pápež Benedikt XVI. boli už dávnejšie zaočkovaní.

Svätá Stolica sa dlhodobo angažuje za dostupnosť vakcín zhotovených etickým spôsobom, a to nielen pre bohaté krajiny, ale aj pre chudobných a marginalizovaných.

Cirkev rešpektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka, vníma však úsilie zastaviť šírenie pandémie prostredníctvom očkovania ako prospešné a cení si výsledky práce lekárov a vedcov. Samozrejme, apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky.

Naši biskupi, členovia KBS, sú proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaní. V nezmenenej podobe platí stanovisko KBS z 8. decembra 2020, ktoré pripomenulo, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – aj prostredníctvom overených a schválených očkovacích programov.

V kontexte vyššie uvedeného považujeme za náležité uviesť, že administrátor farnosti Čierny Balog Mgr. Stanislav Kocúr, ako aj výpomocný duchovný Mgr. František Havlík, sú proti COVID-19 taktiež zaočkovaní.

Povzbudenie slovenských biskupov k účasti na bohoslužbách a zrušenie dišpenzu

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným naši biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení.

Povzbudzujeme vás k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

Úmysly Apoštolátu modlitby na jún 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

ÚMYSLY NA JÚN 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby Pán štedro požehnal Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva v Rožňavskej diecéze: Aby sme sa mohli bez obmedzení zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Priamy prenos svätej omše na Trojičnú nedeľu

Aj na Trojičnú nedeľu 30. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Turíčnu nedeľu

Aj na Turíčnu (Svätodušnú) nedeľu 23. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Aj v Siedmu veľkonočnú nedeľu 16. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Aj v Šiestu veľkonočnú nedeľu 9. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Svätá omša bude spojená s vysluhovaním sviatosti krstu. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Piatu veľkonočnú nedeľu

Na Piatu veľkonočnú nedeľu 2. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Úmysly Apoštolátu modlitby na máj 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na máj 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní financií, a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva v Rožňavskej diecéze: Aby sme sa mohli bez obmedzení zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Slovo pastiera – Aj my sa so Svätým Otcom bez prestania modlime

Drahí kňazi, zasvätení, bratia a sestry,

pozdravujem vás všetkých na prahu nádherného mesiaca mája – mesiaca Panny Márie. V Roku sv. Jozefa môžem s radosťou napísať, že máj je aj „mesiacom sv. Jozefa“, zvlášť, keď sa začína spomienkou sv. Jozefa, robotníka. A do tretice, dá sa povedať, že v rámci Roka rodiny, vyhláseného Svätým Otcom Františkom, je máj aj „mesiacom rodiny“, nakoľko 15. mája budeme sláviť aj medzinárodne Deň rodiny.

Čaká nás teda krásny mesiac, bohatý na slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa  javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho  života v oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života nasej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami. Stále je na mieste zodpovednosť a potrebná disciplína, aby sa pandémia úplne zastavila. Ale ako som už veľakrát zdôraznil, nestačia len opatrenia na úrovni prirodzeného ľudského úsilia. Je nevyhnutné neustále uznávať, že Boh je naším Pánom, na neho sa máme obracať v našich ťažkostiach, aj v tej, ktorú prežívame už druhy rok. On môže všetko. Len my potrebujeme uznať, že si neporadíme sami. On nás chce zachraňovať deň čo deň, len či o to stojíme… Verím, že mnohí áno.

Chcem upriamiť pozornosť nás všetkých na mariánsky mesiac máj v súvislosti s iniciatívou Svätého Otca Františka. Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie informovala, že ,,podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: ,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohuʻ (Sk 12,5) táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 hod. (rímskeho času). Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája (viac nájdete TU). Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 1
Scroll Up