OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci, na základe úpravy podmienok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre hromadné podujatia od 12.1.2022 sa slúžia sväté omše v režime OP (očkovaní a prekonaní) s kapacitou maximálne 100 osôb. V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní a prekonaní – maximálne 100 osôb, ale je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).

Na bohoslužby je potrebné so sebou nosiť aj platný Covid pass.

Na zasadnutí KBS sa rozhodlo, že ak niekomu okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou sťažujú alebo znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci,  na základe úpravy podmienok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre hromadné podujatia (1 osoba na 15 m2), od  23.12.2021 sa budú slúžiť sväté omše v režime OP (očkovaní a prekonaní) s kapacitou maximálne 50 osôb. V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní a prekonaní – maximálne 50 osôb, ale je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Na bohoslužby je potrebné so sebou nosiť aj platný Covid pass.

Na zasadnutí KBS sa rozhodlo, že ak niekomu okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou sťažujú alebo znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

Pozvánka

 

Farnosť Čierny Balog

Srdečne pozývame všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle na farský dvor

pokloniť sa Jezuliatku, kde bude od 24.12.2021 umiestnený Betlehem,

 ktorý bol zakúpený z milodarov farníkov obce Čierny Balog.

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 19.12.2021

Na 4. adventnú nedeľu  19. decembra 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite na odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=xQlHVgcczqQ

OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci, od piatka 10.12.2021 sa budú opäť slúžiť sväté omše za prítomnosti veriacich v režime OP (očkovaní a prekonaní) s kapacitou maximálne 30 osôb. V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní a prekonaní – maximálne 30 osôb, ale je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Na bohoslužby je potrebné so sebou nosiť aj platný Covid pass.

Na zasadnutí KBS sa rozhodlo, že ak niekomu okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou sťažujú alebo znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 12.12.2021

Na 3. adventnú nedeľu  12. decembra 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xoBb1_wMqdc

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 8.12.2021

Na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie  8. decembra 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 16:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=6tyxGC7drG4 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

ÚMYSLY NA DECEMBER 2021:

Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.  

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2021

Klikni na odkaz:  PL advent 2021

Plošný zákaz verejných bohoslužieb

Od 25.11.2021  sú zrušené sv. omše pre verejnosť, kvôli zákazu vychádzania a Lockdown-u.

Úmysly sv. omší tak ako boli zapísané, slúžia kňazi vo farnosti Čierny Balog, ale bez účasti veriacich  až do odvolania.

Úmysly svätých omší sú zverejnené na stránke farnosti v časti FARSKÉ OZNAMY.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 2