Vianoce 2018

Milí Baločania,
pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána, ktoré začíname sláviť, vás chcem ako váš duchovný pastier spolu s otcom Františkom, výpomocným duchovným, uistiť  o svojej modlitbe, aby tieto sviatočné dni boli pre nás všetkých dňami radosti z toho, že Boží Syn – večné Slovo nebeského Otca, stal sa pre nás telom a prebýval medzi nami (porov. Jn 1, 14). Toto radostné posolstvo má byť v centre pozornosti slávenia Vianoc u každého jedného kresťana-katolíka a ja sa modlím za to, aby aj v našej farnosti nik neoslavoval narodeniny božského Oslávenca bez jeho prítomnosti vo svojom srdci a v kruhu svojej rodiny.

Nech svetlo Kristovho narodenia prežiari temnotu sveta i našich sŕdc. Nech moc posolstva jeho lásky zničí pyšné nástrahy Zlého. Nech sa trvalý pokoj a radosť, vzácne dary Vianoc, ktorými nás chce aj tento rok obdariť, nevytratia z nášho vnútra s odloženým vianočným stromčekom. Nech prostredníctvom daru života betlehemského Dieťaťa stále viac chápeme, akú veľkú hodnotu má život každého z nás.

Vám i vašim  blízkym pokojné a milostiplné vianočné sviatky zo srdca vyprosujú a žehnajú

Mgr. Stanislav Kocúr, farský administrátor a Mgr. František Havlík, výpomocný duchovný

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0