Dobrá novina

V nedeľu 30. decembra 2018 v našej farnosti 14 malých koledníkov, poväčšine z radov prihlásených prvoprijímajúcich detí, ohlásilo v našej farnosti Dobrú novinu prostredníctvom vianočného pásma, ktorý s nimi nacvičila sr. Veronika Berežná z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Deti zakoledovali najskôr vo farskom kostole a popoludní i v kaplnkách v Medveďove, u Fajtov a napokon u Komov. Vianočné pásmo hudobne zastrešil (na gitare) Peter Šulek. Deti vykoledovali 1200 € (o takmer 300 € viac ako vlani). Peniaze boli odoslané hneď na druhý deň na účet Dobrej noviny. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým účinkujúcim malým koledníkom, ich rodičom, sr. Veronike i Petrovi Šulekovi ako aj všetkým veriacim za príspevky i za modlitbu. Výnos z aktuálneho ročníka Dobrej noviny bude použitý na pomoc chudobným rodinám v africkej Ugande (pre viac informácií klikni sem).

Poznámka: Fotografie uverejnené so súhlasom dotknutých osôb vrátane rodičov detí.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0