Týždeň za život pri Pamätníku nenarodených detí

Farnosť Čierny Balog bude od Tretej cezročnej nedele (27. 1. 2019) až do sviatku Obetovania Pána (2. 2. 2019) prežívať Týždeň pri Misijnom pamätníku nenarodených detí. Tento pamätník, ktorý v r. 2010 zhotovil architekt Martin Hudáček z Banskej Bystrice, zobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu; prechádza cezeň svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí. To je dôvod, aby odpustila aj sama sebe. Najťažšie človek odpúšťa sám sebe, pretože čas sa nedá vrátiť späť. Avšak poučený vlastným zlyhaním sa môže zmeniť a začať nový život v pravde a láske.

Počas tohto Týždňa sa teda budeme modliť za duchovné uzdravenie tých, ktorí prežili potrat, spontánny či umelý, aj za prijatie každého dieťaťa ako najvzácnejšieho Božieho daru do rodiny. Pozývame zapojiť sa každého z vás do pripraveného duchovného programu:

  • modlitba posvätného ruženca celý tento Týždeň obetovaná za úctu k životu a za prijatie neočakávaných detí;
  • nedeľa (27. 1.) pri sv. omšiach: uvedenie Pamätníka, modlitba za úctu k životu
  • pondelok (28. 1.) 45 minút pred sv. omšou: modlitba radostného fatimského ruženca za úctu k životu s rozjímaniami; 
  • utorok (29. 1.) polhodinu pred sv. omšou: modlitby matiek; následne votívna sv. omša Na poďakovanie Pánu Bohu za dar ľudského života;
  • streda (30. 1.) o 7:30 hod.: sv. omša za upevnenie rodín vo farnosti
  • štvrtok (31. 1.) po sv. omši: eucharistická adorácia s chválami za šírenie kultúry života;
  • piatok (1. 2.) o 16:15 hod. na krížová cesta za nenarodené deti; následne votívna sv. omša O Najsvätejšom srdci Ježišovom spojená s eucharistickou adoráciou a požehnaním;
  • sobota (2. 2.) o 6:30 hod.: fatimská pobožnosť s radostným rozjímavým ružencom; následne o 7:30 hod. slávnostná sv. omša s požehnaním hromničných sviec a procesiou.
NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0