Dekanátne stretnutie mládeže v Čiernom Balogu

„Hľa, služobnica Pána; nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Pokorná a ponížená odpoveď Panny Márie na anjelovo zvestovanie bude témou stretnutia mládeže Breznianskeho dekanátu,  ktoré sa tohto roku uskutoční v našej farnosti v sobotu 16. februára 2019. Program stretnutia sa začne v kostole o 10:00 hod. sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bude vsdp. ThDr. Ján Mihok, dekan-farár v Brezne; koncelebrovať bude vdp. Patrik Balázs, koordinátor pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze, a kňazi Breznianskeho dekanátu. V závere sv. omše bude eucharistická adorácia s požehnaním, v rámci ktorej sa zasvätíme Rožňavskej Panne Márii (na obrázku), pomodlíme sa za našu diecézu i jej pastiera (keďže zároveň bude Deň modlitieb za našu diecézu a jej biskupa) a po obedňajšej prestávke na občerstvenie bude program pokračovať v kultúrnom dome slovkom pre mladých a ďalšími aktivitami. Srdečne pozývame všetkých mladých vekom i duchom z Čierneho Balogu i z celého dekanátu k účasti na tomto stretnutí. 

Poznámka pre koncelebrantov: Prineste si albu a bielu (mariánsku) štólu. Formulár sv. omše: votívna O prebl. Panne Márii Matke Cirkvi

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0