Privítali sme mládež Breznianskeho dekanátu s ich duchovnými pastiermi

V sobotu 16. februára 2019 naša farnosť hostila mládež Breznianskeho dekanátu, ktorí sa tu zišli na spoločnom stretnutí. Bolo to úvodné deknátne stretnutie v Rožňavskej diecéze. Dátum začiatku bol príznačný – práve v deň modlitieb za našu diecézu a za nášho otca biskupa Stanislava. Témou tohtoročných stretnutí je Máriin výrok z Lukášovho evanjelia: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Mariánsku svätú omšu celebroval brezniansky dekan vsdp. Ján Mihok za účasti viacerých kňazov z farností dekanátu. Vo svojom príhovore poukázal na to, že spoločné stretnutia sú dôležité práve pre to, aby sme si uvedomili, že na ceste viery nie sme sami. Počas záverečnej adorácie sa všetci prítomní zasvätili Panne Márii Rožňavskej a spoločne sa pomodlili za otca biskupa a na stanovený úmysel. Po poludňajšom občerstvení program pokračoval v réžii vdp. Patrika Balázsa a Alexandry Bundovej, koordinátorov pastorácie mládeže v našej diecéze. Mladí sa ponorili hlbšie do témy stretnutia prostredníctvom zamyslenia a aktivity, aby tak mohli bližšie porozumieť téme a zároveň boli povzbudení k tomu, aby „zanechali stopu“ vo svete, v ktorom žijú. Na dekanátnom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 60 mladých ľudí.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0