Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na Piatu pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácií o projektoch nájdete priamo na webe Charity TU. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet Konferencie biskupov Slovenska: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Do poznámky je potrebné uviesť: „prenasledovaní kresťania“. 

Zbierku môžete taktiež podporiť aj vložením svojho milodaru do poštovej schránky farského úradu (pri svojej nevyhnutnej ceste okolo) v zalepenej obálke, na ktorú nezabudnite napísať úmysel (napr.: „pre prenasledovaných kresťanov“), alebo svoj milodar môžete odovzdať niektorému pánu kostolníkovi či pani kostolníčke našich kostolov a kaplniek v jednotlivých častiach našej farnosti. Termín odovzdania milodarov je najneskôr do nedele 21. marca 2021 (vrátane).

Za vašu podporu tejto zbierke vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0