PÔSTNA KAJÚCA INICIATÍVA V CELEJ CIRKVI – 24 HODÍN PRE PÁNA

Už viac rokov sa v Cirkvi pred Štvrtou pôstnou nedeľou uskutočňuje kajúca iniciatíva 24 hodín pre Pána. Napriek vážnej epidemiologickej situácii sa uskutoční aj tento rok.

Svätý Otec František určil jej dátum na piatok a sobotu 12. – 13. marec, v blízkosti Štvrtej pôstnej nedele. Jej téma na rok 2021 znie: «On ti odpúšťa všetky neprávosti» (Ž 103,3).

V bežných podmienkach života sa uskutočňujú vo farnostiach adorácie, kajúce pobožnosti, príprava na sv. spoveď a vysluhovanie tejto sviatosti.

V podmienkach pandémie sa spôsob slávenia tejto modlitbovej iniciatívy musí prispôsobiť situácii, ktorú prežívame.   

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik nás všetkých povzbudzuje a pozýva využiť tento milostivý čas, nájsť si počas „24 hodín pre Pána“ čas pre neho aspoň jednu – dve hodiny s vedomím, že On má čas pre nás 24 hodín každý deň.

Ako možno tento čas vyplniť? Čítaním Sv. písma, modlitbou ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, krížovej cesty, adoráciou eucharistického Krista súkromne v predsieni kostola aj na diaľku, otvoriť svoje srdce pred Pánom, aby sme mu ďakovali, oslavovali ho, prosili, ale i odprosovali – čo je hlavným cieľom tejto aktivity. Aj keď nie je možné prijať sviatosť zmierenia počas týchto dní pred Veľkou nocou pri spovedaní v kostoloch (ako sme boli zvyknutí pred sviatkami), pripravme sa na sv. spoveď dobrým spytovaním svedomia a využime prvú príležitosť prijať ju.

Denným spytovaním svedomia a následným vzbudzovaním si dokonalej ľútosti sa otvárame prúdom Božieho milosrdenstva už teraz, dostávame milosti, aby sme  vládali uniesť aj ťažký kríž terajšej ťažkej situácie a pripravuje nás na prijatie sviatosti zmierenia, keď to bude možné. 

Náš diecézny biskup naďalej povzbudzuje k vytrvalej účasti na sv. omšiach „na diaľku“ prostredníctvom katolíckych médií, online prenosov, prijímať Pána prostredníctvom duchovného sv. prijímania. Určite najdostupnejšia možnosť stretania s a s Pánom je v tomto období čítanie Svätého písma. Môžeme si pripomenúť výrok sv. Hieronyma:  „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“, ale ako nám to povedal Sv. Otec František na Nedeľu Božieho slova (24.1. 2021), „platí (to) aj v opačnom smere: vtelené Slovo, ukrižovaný a vzkriesený Pán, „nám otvára myseľ pre porozumenie Písmu“.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0