Povzbudenie rožňavského biskupa v Roku a mesiaci svätého Jozefa

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik napísal ďalšie povzbudenie pre veriacich a kňazov. Slovo nášho pastiera prinášame v plnom znení:

„Ježiš a Mária Jozefovi úplne dôverovali“

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!

Pozdravujem vás všetkých v Roku i v mesiaci sv. Jozefa, ktorého Cirkev plným právom nazýva „Ochranca svätej Cirkvi“. S plným presvedčením dodávam, že je ochrancom i Rožňavskej diecézy, ktorá je súčasťou univerzálnej Cirkvi a verím, že v nej žije veľa ctiteľov sv. Jozefa.

Keď meditujeme invokácie z Litánií k sv. Jozefovi, môžeme sa tam nájsť všetci.  Nikto nie je vylúčený z jeho príhovoru, pomoci, ochrany. Zvlášť v tomto období veľmi cítime tak potrebnú veľkú ochranu tohto svätca. Už rok žijeme v celkom inom režime, na aký sme boli zvyknutí. Sme svedkami toho, že sa oslabujú vzťahy navonok, čo sa isto prežíva tiež v srdciach ľudí, mnohí na vlastnej koži zažívajú ohrozenie zamestnania. Tí, ktorí nemôžu pracovať, hoci by chceli, cítia sa nenaplnení, pretože ľudská práca je nielen povinnosťou, ale aj správnou realizáciou človeka, jeho schopností, ale zvlášť možností postarať sa o svojich najbližších a svoje talenty dávať do služby druhým. Opatrenia nezaberajú (možno i kvôli nezodpovedným). Všetci sme unavení, zneistení. Veľa je infikovaných a zomierajúcich na Covid 19 a jeho mutácie. Ale nevieme, koľkí trpia a umierajú „pre pandémiu“ sekundárne, keďže bežná lekárska starostlivosť je oslabená okrem vyťaženosti zariadení, lekárov, ostatných zdravotníkov a celého personálu, aj z dôvodu nebezpečenstva nákazy v zdravotníckych zariadeniach… Našou bolesťou sú už dlho aj zatvorené kostoly a sťažená možnosť prijímať sviatosti. Bolesťou je aj to, že aj v takej náročnej situácii neoslabli útoky proti Cirkvi a veriacim, ako aj proti viere samotnej.

Oslabený človek má aj oslabenú duchovnú imunitu voči celkovej situácii, voči znevažovaniu viery prežívanej osobne, ale zvlášť v spoločenstve Cirkvi – a nemá prístup k prameňu sviatostného života, aby znova a znova načerpával potrebnú silu. Je to ťažké a každý z vás by mohol opísať svoje náročné situácie a prežívanie tohto času… Ale my sa nechceme poddávať a živiť pesimizmus a beznádej. Reálne prežívame veľmi ťažké časy, ale reálne aj vieme, kam sa máme obrátiť s prosbou o pomoc.

Preto dvíhame oči k nebu a v plnej dôvere a nádeji prosíme o pomoc, lebo náš „Betlehem“, v ktorom máme korene zrodu našej viery, je ohrozený.

Ježišova prítomnosť v živote našej viery je oslabovaná a ohrozovaná. „Bože, Otče, znova oslov Jozefa, aby chránil život Ježiša v našich srdciach, rodinách, farnostiach, diecéze… Veríme, že aj v temnote neistoty, oslabenia a ohrozenia… všetkého toho, čo prežívame, Jozef nezaváha a aj teraz poslúchne tvoj hlas, čo najrýchlejšie nám príde na pomoc a zavedie nás do bezpečia duchovného „Egypta“.“

Vieme, že veľa vecí v našom okolí sa nemusí zmeniť, niektoré sa môžu aj zhoršiť. Ale to neznamená, že naša prosba nebude vypočutá. My budeme stále viac žiť v istote, že sme pod mocnou ochranou Ochrancu svätej Cirkvi – sv. Jozefa, ktorému veľmi záleží na tom, aby sa Ježišovi i Márii – ktorí žijú v našich srdciach – nič nestalo. Sv. Jozefovi zverujeme i ďalšiu cestu nášho života. Jeho znova osloví anjel Pánov, aby nám ukázal v príhodnom čase, čo a ako ďalej. Ak nám povie, že sa netreba vrátiť k niečomu, čo sme doteraz považovali za samozrejmé, poslúchnime ho. Boh – cez sv. Jozefa – nás poukázaním na niečo nové, chce znova ochrániť pred nejakým novým „Archelausom“, ktorý voči nám nemá čestné úmysly. Nebojme sa vykročiť, lebo naša cesta povedie do „Nazaretského domu sv. Jozefa“, v ktorom Ježiš, Mária a Jozef tvoria krásnu a živú Svätú Rodinu. Ich domček je rozlohou a veľkosťou nepatrný, ale podľa plánov Božej architektúry je v ňom miesto pre každého. Pre každú rodinu, spoločenstvo, jednotlivca i pre našu diecézu.

Preto povzbudzujem vás všetkých – drahí bratia kňazi, bratia a sestry, rodiny, zasvätení, spoločenstvá, k ešte väčšej dôvere k sv. Jozefovi, zvlášť v jeho mesiaci – marci i v jeho Roku. Odporúčam vám dennú modlitbu k sv. Jozefovi (litánie, modlitbu „K tebe sa utiekame sv. Jozef…“) a to zvlášť od 10. marca 2021, kedy začneme v našej diecéze novénu k sv. Jozefovi. Novéna vyvrcholí na slávnosť sv. Jozefa 19. marca 2021, kedy zverím cez sv. Jozefa  do zvláštnej Božej ochrany celú našu diecézu. Úkon zverenia nech vykoná aj každý kňaz po skončení novény vo svojej farnosti. Tento úkon nech sa uskutoční aj v každej rodine na záver novény. Bolo by vhodné, ak by modlitbu zverenia predniesol otec rodiny (možno sa ju pomodliť aj spoločne) pred sochou alebo obrazom sv. Jozefa (môžete si stiahnuť aj z našej stránky www.burv.sk – obraz sochy sv. Jozefa z Rožňavskej katedrály). Úkon zverenia sa Bohu cez sv. Jozefa nech nás natoľko povzbudí, aby sme sa k nemu utiekali o pomoc po celý život a vo všetkých svojich radostiach, problémoch, skúškach, rozhodovaniach… vo všetkom. (Modlitba zverenia sv. Jozefovi v prílohe.)

Bývanie v Nazaretskom dome sv. Jozefa nám zaručuje potrebnú ochranu voči negatívnym vplyvom prostredia. Zároveň nám otvára cestu, aby sme sa podľa Ježišovho  príkladu „vzmáhali v múdrosti…“ (porov. Lk 2, 52) a podľa Máriinho príkladu sa učili zachytávať každé Ježišovo slovo, uchovávať ho vo svojom srdci a o ňom rozmýšľať (porov. Lk 2, 51). Aj keď je v Nazaretskom dome sv. Jozefa hlavnou postavou Ježiš, predsa sa ešte od Ježiša a Márie môžeme učiť, ako sa v plnej dôvere obracajú na Jozefa vo svojich bežných požiadavkách života. Ježiš a Mária, učte aj nás tak veľmi dôverovať sv. Jozefovi v našich potrebách! Ako nikdy nesklamal vás, vieme, že nesklame ani nás.

Na záver vás chcem opäť povzbudiť k dennej modlitbe za kňazov. Máme jednotnú modlitbu, ale môžeme ju doplniť aj vlastnými slovami napríklad: „Sv. Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov!“

Uisťujem vás, že som s vami všetkými spojený v modlitbe, denne na vás myslím pred Pánom a cez Pannu Máriu, sv. Jozefa a našich svätých patrónov vyprosujem jednotu, dobroprajnosť a vzájomnú lásku v rodine našej diecézy.  Všetkým vám žehnám v mene v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0