Krsty, pohreby a milodary veriacich našej farnosti v januári a februári 2021 a zbierka na charitu

Prinášame vám prehľad pokrstených a pochovaných v našej farnosti počas prvých dvoch mesiacov tohto nového roka, ako aj prehľad milodarov pre farnosť, za ktoré všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Naďalej vás prosíme o modlitby a podporu. Svoj milodar môžete v zalepenej obálke vhodiť do poštovej schránky farského úradu pri svojej nevyhnutnej ceste okolo, prípadne ho poslať priamo na farský účet – číslo nášho účtu nájdete na tejto stránke v sekcii Kontakt. Môžete nás podporiť aj zapálením sviece s modlitbou za živých i zosnulých na Stolane svetla života v predsieni nášho farského chrámu, ktorá je otvorená od 8:00 do 17:00 hod.

JANUÁR 2021

KRSTY

17. 01. Jakub Auxt, Vydrovo

Veľa Božieho požehnania a milostí Božiemu dieťaťu i celej rodine!

POHREBY

09. 01. + Miroslav Giertl (Pavkove), Fajtov

15. 01. + Anna Vránska (Rajčokove), Brezno, pôvodom Komov

18. 01. + Štefan Auxt (Brkove), Krám

19. 01. + Margita Mušuková, Vydrovo

21. 01. + Štefan Muránsky (Papekove), Fajtov

26. 01. + Nataša Pušková, Brezno – Predné Halny

27. 01. + Margita Hartvichová (Ambrózove), Valaská, pôvodom Kiar

30. 01. + Anna Ťažká (Uhrinove), Jánošovka (pohreb v Dobroči)

Odpočinutie večné daj im, ó Pane…

MILODARY

p. Pančíková od Medveďov 50 €; z pohrebu + Miroslava Gietliho 100 €; bohuznáma z Krámu 100 €; bohuznámy 70 €; rodina Budovcova z Č. Balogu 100 €; z pohrebu + Anny Vránskej 100 €; bohuznáma od Medveďov 100 €; z pohrebu + Štefana Auxta 100 €; z pohrebu + Margity Mušukovej 40 €; z pohrebu + Štefana Muránskeho 100 €; od rodiny Pôbišovej z Č. Balogu 50 €; ruža p. Anny Bubelínyovej 100 €; bohuznáma od Medveďov 20 €;  rodina Kostelná od Medveďov 50 €; Mária Schönová 50 €; z pohrebu + Anny Ťažkej (Uhrinove) v Dobroči 100 €.

Úprimné Pán Boh zaplať a hojne vynahraď!

FEBRUÁR 2021

KRSTY

13. 02. Michal Kvietok, Jergov

20. 02. Viktória Zvarová, Medveďov – Bexeľ

27. 02. Lenka Nováková, Fajtov

27. 02. Viktória Miklošková, Krám

Veľa Božieho požehnania a milostí novým Božím deťom aj ich rodinám!

POHREBY

09. 02. + Bartolomej Babčan, Medveďov

12. 02. + Mária Kováčiková (Penove), Jánošovka

23. 02. + Marta Babčanová (Tomagove), Krám

Odpočinutie večné daj im, ó Pane…

MILODARY

rodina Medveďova z N. Krámu 50 €; rodina Berčíkova z N. Krámu 50 €; Mária Medveďová z Medveďova 50 €; z pohrebu + Bartolomeja Babčana 50 €; rodina Giertlova od Komov 50 €; z pohrebu + Márie Kováčikovej 100 €; z krstu Michala Kvietka 100 €; bohuznáma rodina z Vydrova 50 €; rodina Pančíková z Bexľa 50 €; rodina Betkova z Jánošovky 50 €; ružencový spolok od Fajtov 150 €; z krstu Viktórie Zvarovej 40 €; p. Kováčiková z Vydrova 50 €; p. Medveďová z Jamy 50 €; bohuznáma 50 €; z pohrebu + Marty Babčanovej 50 €; Marta Kvietková z Bánika 50 €; Mária Vránska od Komov 50 €; z krstu Lenky Novákovej 100 €; z krstu Viktórie Mikloškovej 50 €; bohuznáme od Komov 30 €; bohuznáma 20 €.

Úprimné Pán Boh zaplať a hojne vynahraď!

Úprimné poďakovanie vyslovujeme aj darcom, ktorí svoje milodary poslali priamo na farský účet a taktiež všetkým, ktorí prispeli svojím milodarom a nechceli byť menovaní.

ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU

Zbierku na katolícku charitu, ktorá sa každoročne koná v Prvú pôstnu nedeľu, veriaci zo všetkých častí našej farnosti podporili sumou 1.000 €. Zbierka bola odoslaná 1. marca 2021 na účet Biskupského úradu v Rožňave. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0