Modlitba k Ukrižovanému a úplné odpustky

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného nižšie uvedenú modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať úplné odpustky. Túto modlitbu okrem piatkov veľmi odporúčame na každý deň, najmä v Pôstnom období.

Pripomíname, že na základne dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 19. 3. 2020 v tomto čase pandémie môžu získať úplné odpustky všetci veriaci v ktorýkoľvek deň podľa vlastného výberu (raz denne), pokiaľ obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti (v kaplnke alebo v kostole), eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu posvätného ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie pandémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

MODLITBA  K UKRIŽOVANÉMU

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách.
Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
„Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“ (Ž 22,17).

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0