Prvá pôstna nedeľa – zbierka na katolícku charitu

Na Prvú pôstnu nedeľu sa každoročne koná zbierka na katolícku charitu. Kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam nemôžeme túto zbierku podporiť hromadne pri slávení svätých omší; tlmočíme preto prosbu Biskupského úradu v Rožňave i Diecéznej charity Rožňava podporiť ju dostupným spôsobom, a to buď vhodením milodaru v zalepenej obálke označenej nápisom „NA CHARITU“ do poštovej schránky farského úradu pri vašej nevyhnutnej ceste okolo, alebo odovzdaním milodaru niektorému pánu kostolníkovi nášho kostola či kostolníčkam kaplniek v jednotlivých častiach našej farnosti. Termín ukončenia zbierky je sobota 27. februára 2021. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

PROSÍME, ABY STE MILODARY DO ZBIEROK ANI MILODARY ZA ODSLÚŽENÉ SVÄTÉ OMŠE NEPOSIELALI NA FARSKÝ ÚČET, ALE IBA VYŠŠIE UVEDENÝM SPÔSOBOM. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

„Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Aj vďaka štedrosti a solidarite veriacich dokáže Charita naďalej poskytovať služby viac ako 25 000 ľuďom odkázaným na pomoc v 300 zariadeniach po celom Slovensku,“ uvádza charita na svojej stránke. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené chrámy zbierku možno podporiť aj online spôsobom. Zároveň prinášame povzbudenie charity k zbierke.

CHCEM PODPORIŤ

Drahí bratia a sestry, priatelia charity,

Popolcovou stredou vstupujeme na cestu 40-dňového pôstu, ktorého súčasťou je pomoc blížnym. V ťažkých časoch, ktoré žijeme, nesmieme žiadnu prosbu nechať bez odpovede.

Slovenská katolícka charita spolu s desiatimi arcidiecéznymi a diecéznymi charitami je tu práve pre nich, prosiacich o pomoc. Už takmer 100 rokov poskytujeme pomoc núdznym na celom Slovensku a ľuďom dobrej vôle prinášame priestor na odovzdanie ich talentov a darov najbiednejším. Na Slovensku potrebujeme citlivú a adresnú pomoc pre tých, ktorí hromadne prepadajú cez sieť sociálnej pomoci štátu a zachytí ich až záchranná sieť charity. Je to sieť, ktorú budujeme spolu s vami. A preto apelujeme na Vašu solidaritu a súcit, poznajúc aj Váš dnešný strach a obavy, aby sme zostali verní evanjeliu – evanjeliu činorodej lásky, ktorá je práve prostredníctvom obetavých skutkov živou vierou v Ježiša Krista a jedinou cestou pomoci.

Pristupujeme k Vám s prosbou pre charitu

Už túto nedeľu, 21. februára, začína celoslovenská Jarná zbierka na charitu, do ktorej môžete prispieť aj vy. Príspevkom pomáhate diecéznej a arcidiecéznej charite vo Vašom meste či okrese.

Zbierka je veľmi dôležitým zdrojom financovania približne 300 zariadení a služieb, ktoré prostredníctvom charít pomáhajú núdznym po celom Slovensku. Mnohé z týchto zariadení dnes zažívajú z dôvodu pandémie vážne existenčné problémy, mnohým v prípade pretrvávajúcej situácie hrozí, že budú musieť obmedziť svoje služby. To všetko v dobe, kedy núdznych, ktorí strácajú zamestnanie a svojich blízkych, pribúda.

„Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie sa však dostávame do stavu ohrozenia,“ informuje Zdenka Lukáčiková z Diecéznej charity Žilina. Málokto si uvedomuje, aký to bude mať dopad na životy konkrétnych ľudí. O svoje domovy, získané na charite, tak prídu aj naši klienti, ktorí sa nemajú kam inam uchýliť.

Spišská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Diecézna charita Žilina a ďalšie hlásia nedostatok prostriedkov na zvyšujúce sa náklady, ktoré vznikli z dôvodu pandemických opatrení, rastúceho počtu núdznych, aj nedostatku financií obdržaných od štátu, kvôli čomu sme nútení hľadať náhradu vo verejných daroch. Vysoko podfinancované sú naše zariadenia ako domovy pre seniorov a ťažko chorých, hospice, nízkoprahové centrá a nocľahárne pre ľudí bez domova či jediný detský domov pre vážne až smrteľne choré deti na Slovensku. „Takýchto zariadení máme v rámci charity oveľa viac a sme bytostne odkázaní na pomoc v kostoloch a zo zbierky. Veriaci prispievali a ani si možno neuvedomovali, ako veľmi pomáhajú deťom a seniorom,“ dopĺňa Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Jarnú zbierku môžete podporiť aj online

Ste to vy, drahí biskupi a kňazi, ale aj mnohí ďalší zo zástupu veriacich, ktorí nám dávate možnosť pomáhať. Ďakujeme Vám! Vaša pomoc prináša nielen konkrétne prostriedky a dary, ale inšpiruje aj ostatných pre dobré skutky. Noví darcovia sa často dozvedajú o charite od Vás a aj vďaka Vášmu osobnému svedectvu stávajú sa priateľmi núdznych.

Povzbudzujeme Vás preto aj tentoraz, aby ste o zbierke informovali Vašich blízkych!

Podporiť Charitu v Jarnej zbierke môžete od 21.2. až do konca marca. Aj napriek zatvoreným chrámom stretnime sa pri pomoci núdznemu prostredníctvom zbierky online na stránkach Slovenskej katolíckej charity a ďalších diecéznych a arcidiecéznych charít. Online, ale aj individuálne v kostoloch a prostredníctvom SMS. Vyberte si tú, ktorá je Vám najbližšie a podporte nás, aby sme aj naďalej mohli stáť blízko pri človeku.

V mene našich klientov, zamestnancov i dobrovoľníkov charity ďakujeme za Vašu štedrosť.

Viac informácií nájdete na stránke www.zbierkanacharitu.sk.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0