Obetný sviečkový „stojan svetla“ v našom farskom chráme

Pozývame vás, aby ste pri vašej nevyhnutnej ceste okolo kostola využili možnosť individuálne sa zastaviť v jeho otvorenej predsieni a stráviť pár chvíľ v súkromnej modlitbe pred eucharistickým Kristom prítomným vo svätostánku. Predsieň nášho farského chrámu je otvorená každý deň od 8:00 do 17:00 hod.

Pri tej príležitosti môžete na novom obetnom „stojane svetla“ zapáliť sviečku s modlitbou za živých, aby boli preniknutí Kristovým svetlom pravdy a sami boli svetlom pre svojich blížnych, ale i sviečku s modlitbou za zosnulých, aby im svietilo svetlo večné. Voskové sviečky špeciálne na tento účel sú k dispozícii pod stojanom (viď obrázok); sviečku len treba zapáliť (zapaľovač je v stojane) a vložiť do sklenej modrej sviece na stojane, kde ešte sviečka nehorí. Odporúčaný milodar, ktorým pomôžete farnosti, je 1 euro. Prosíme nezapaľovať na stojane iné sviece ako tie, ktoré sú na to určené.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0