Posunutie termínu slávnosti prvého sv. prijímania a birmovky

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, kvôli zákazu verejného slávenia bohoslužieb a s tým súvisiacemu dlhodobému výpadku katechéz pre prvoprijímajúce deti a birmovancov oznamujeme, že bude nutné posunúť dátumy slávenia prvého svätého prijímania i vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

Nakoľko v súčasnosti nevieme, do akej miery sa budú opatrenia postupne uvoľnovať, je možné iba predbežne naplánovať čas obidvoch slávení. Predpokladaný termín prvého sv. prijímania (po dohode s rodičmi detí) by mohol byť, pokiaľ to opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu umožnia, počas posledného júnového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 26. júna a prvé sv. prijímanie v nedeľu 28. júna), respektíve počas prvého septembrového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 4. septembra a prvé sv. prijímanie v nedeľu 6. septembra).

Po dohode s Biskupským úradom v Rožňave bude dátum vyslúženia sviatosti birmovania upresnený na prvý alebo druhý októbrový víkend.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0