Mariánska pobožnosť na máj od Mons. Stanislava Stolárika

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pripravil v tomto čase pandémie mariánsku pobožnosť na máj. Stiahnuť si ju môžete TU. Jeho slovo na úvod k tejto pobožnosti vám ponúkame v plnom znení:

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,

máj je oddávna mesiacom, v ktorom si osobitne uctievame našu drahú Mamu Pannu Máriu. Zvlášť možno skôr narodení si dobre pamätajú na tradíciu májových pobožností, modlitby Loretánskych litánií, v ktorých sme vyspievali Panne Márii tituly, ktoré jej dala Cirkev a ktoré vystihujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, ale zvlášť jej materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna, ktorý nám vo veľkonočnom tajomstve nemohol dať viac, keď nám dal seba samého, svoj vlastný život, získal nám vykúpenie.

Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Ale i prosíme. Veľmi potrebujeme Božiu pomoc, pomoc a ochranu Panny Márie, sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých. Tento rok budeme prežívať aj mesiac máj veľmi zvláštne, úplne netradične. Izolovaní kvôli pandémii koronavírusu. Nebudeme sa môcť stretávať na májových pobožnostiach v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne.
Práve k takémuto zjednoteniu vás všetkých pozývam v tejto zvláštnej dobe, v tejto ťažkej skúške, ktorú prežívame. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale zvlášť dušu. Koronavírus pominie. Veríme, že náš dobrý Pán nám pomôže, že nám pomôže Mária, pomôže nám nebo. Preto budeme aj vopred ďakovať. Ale hrozba rôznych vírusov nebude „zažehnaná“ ani v budúcnosti. Budú v živote ešte mnohé nástrahy, ktoré budú číhať na život tela, ale aj duše! Preto pobožnosť, ktorú sa budeme modliť v máji v duchovnom zjednotení, chceme sa modliť aj v budúcich rokoch v máji a veríme, že nielen v rodinách, ale aj vo farských spoločenstvách, v našich kostoloch.

V máji je viac mariánskych sviatkov. Je spomienka Panny Márie Fatimskej, Panny Márie Pomocnice kresťanov, Matky všetkých národov, Panny Márie Loretskej. Budeme sláviť aj sté výročie narodenia veľkého mariánskeho ctiteľa Panny Márie sv. Jána Pavla II., a, samozrejme, pokračovať v radostnom slávení sviatkov nášho vykúpenia – Veľkej noci. Mesiac máj zavŕšime slávnosťou Turíc. Aj tento rok môže byť mesiac máj veľmi bohatý na duchovné dary, na radosť, aj napriek skúškam, ktoré prežívame.

Predkladám vám štruktúru modlitby mariánskej pobožnosti na máj. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Ak by sa niekomu zdalo, že je to príliš ľudové, môže sa započúvať, či začítať do slov Svätého Otca Františka, ktorý v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit hovorí o mladých ako o „mladých s koreňmi“ a tejto téme venuje celú 6. kapitolu. „…nie je možné rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám pomáhajú stáť pevne na nohách…“ (CHV 6, 179) Jedným z týchto koreňov sú aj mariánske pobožnosti. Nedávajme bokom tento poklad, ktorý si naši predkovia tak chránili a strážili.

Všetkých vás pozývam k tejto spoločnej modlitbe každý večer o 19:30 hod. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý je svedkom vďaky Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie. Jej obraz zjednocuje všetky farnosti, rodiny, spoločenstvá v diecéze od 13. septembra 2018, keď bol odovzdaný všetkým kňazom, aby ho odniesli do svojich farností. Odvtedy ho získalo už mnoho ľudí do svojich príbytkov. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi. Ona nás na tejto ceste ochráni, Ona nás dovedie k Ježišovi. V Rožňave budem zjednotený s tými, ktorí sa pridajú. Myslieť budem však na všetkých, zvlášť na tých, ktorým sa ešte nepodarilo zo svojho hrobu hriechu odvaliť stále ťažký kameň, aby mohla vojsť do ich duší milosť vykúpenia.

Na všetky kroky vášho života s Máriou vám veľmi rád žehnám.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0