Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Ústredný krízový štáb SR dnes (4. mája) rozhodol o zrušení zákazu verejného slávenia bohoslužieb s platnosťou od 6. mája 2020 a dovolil ich sláviť s dodržaním ochranných opatrení a s istými usmerneniami.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť na bohoslužbách bude preto od zajtra možná, avšak naďalej stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších a chorých: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto zvážia veriaci vo vyššom veku a s vážnym ochorením. 

Od stredy 6. mája bude teda aj v našej farnosti každému umožnené zúčastniť sa na svätej omši, pokiaľ dodrží vyššie nasledovné opatrenia:  Všetci veriaci v kostole musia mať na tvári rúško a musia stáť alebo sedieť na vyznačených miestach (v každej druhej lavici) minimálne dva metre od seba. Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola (dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii). Ostáva v platnosti zákaz podávania rúk pri sv. omši a sväté prijímanie bude podávané na ruku. Ústredný krízový štáb zároveň odporúča v nedeľu osobitnú svätú omšu pre seniorov.

Nakoľko v nedeľu býva u nás najmä na prvej svätej omši veľa ľudí, až do konca opatrení zavedieme svätú omšu s platnosťou na nedeľu v sobotu večer. Seniorov nad 65 rokov prosíme o účasť na sv. omši najmä v nedeľu ráno o 7:30 hod.; ostatných v sobotu večer o 17:30 hod. alebo v nedeľu o 10:30 hod.

Časový harmonogram svätých omší (od 6. 5. 2020):

Streda 6. 5. 2020 – 9:00 hod.

Štvrtok 7. 5. 2020 – 17:30 hod.

Piatok 8. 5. 2020 – 17:30 hod. (od 9:00 hod. celodenná eucharistická adorácia)

Sobota 9. 5. 2020 – 7:30 hod. a 17:30 hod. (s platnosťou na nedeľu)

Nedeľa 10. 5. 2020 – 7:30 hod. a 10:30 hod.

Spovedať budeme pred každou sv. omšou na farskom dvore resp. v prípade nepriaznivého počasia v sakristii kostola (penitenti musia mať rúška na tvári).

 

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0