PROSBA O PODPORU FARNOSTI

V zmysle oznámenia Biskupského úradu v Rožňave vás informujeme o tom, že mnoho farností v momentálnej situácii zostalo bez stálych príjmov, čo aj v prípade našej farnosti činia hlavne príspevky zo zvončeka a zbierky pre potreby farnosti. Preto môžete svoje príspevky posielať priamo na účet farnosti:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čierny Balog

SK93 7500 0000 0040 0740 5738

účet vedený v ČSOB, a.s.

Veľkonočná zbierka môže byť vykonaná tiež týmto spôsobom tak, že môžete svoje príspevky poslať priamo na farský účet a do správy pre prijímateľa napíšete Veľkonočná zbierka, alebo vhodíte do pokladničky v predsieni kostola. Za vaše dary vám patrí úprimné Pán Boh zaplať.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0