Prísny pôst a poklona krížu na Veľký piatok

Na VEĽKÝ PIATOK slávime utrpenie a tento smrť Pána Ježiša. Je to deň pokánia v celej Cirkvi; pod ťažkým hriechom nás viaže prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku života a zdržanie sa mäsa od 14. roku do smrti. Pôst sa nevzťahuje na lieky a čistú vodu a neviaže vážne chorých, ktorí musia pravidelne jesť a piť.

Pripomíname, že Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie je na Veľký piatok 10. 4. 2020 otvorený na individuálnu modlitbu a poklonu svätému krížu do 19:00 hod. a na Bielu sobotu 11. 4. 2020 od 8:00 hod. do 19:00 hod.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0