List rožňavského biskupa všetkým veriacim diecézy

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik v tomto čase pandémie koronavírusu adresuje všetkým veriacim list tohto znenia:

“Moji drahí bratia a sestry, všetkých vás, ktorí ste mi v diecéze zverení, ale aj všetkých, ku ktorým sa dostanú moje slová, srdečne pozdravujem s uistením, že neustále myslím na vás, na vaše potreby zvlášť duchovné, ale aj tie ostatné, ktoré sú nevyhnutné pre život.

Keď v marci tohto roku začala pandémia koronavírusu, napísal som vám list. Nebolo možné komunikovať s vami prostredníctvom pastierskeho listu, lebo kostoly boli zatvorené. Podobne je to teraz, keď počet veriacich, prítomných na bohoslužbách, je obmedzený na minimum. Ďakujme však Pánovi aj za túto možnosť slávenia. Mnohí, takmer nikto z vás sa nedostanete na svätú omšu, hoci po tom tak túžite. Ďakujem vám, že ste prijali, hoci určite s bolesťou, ale prijali a rešpektujete epidemiologické opatrenia a obmedzenia, ktoré prináša súčasná ničivá choroba. Nám biskupom nie je nikdy ľahké a bez vnútornej bolesti rozhodnúť o súhlase s takýmito obmedzeniami. Čítaj ďalej

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG – DOBROČ K OBMEDZENIU SLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Erb farnostiDrahí bratia a sestry, informujeme vás, že od dnešného dňa (15. októbra 2020) až do odvolania na Slovensku platí všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý priniesol výrazné obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb na 6 osôb vrátane kňaza. Počnúc dnešným dňom (15. 10.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti najviac dvoch veriacich (po odrátaní kňazov a nevyhnutnej asistencie), a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali telefonicky alebo e-mailom farskému úradu aspoň týždeň dopredu a dohodli sa na čase slávenia svätej omše. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum je potrebné žiadať taktiež telefonicky alebo e-mailom. Čítaj ďalej

Obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb

Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb, ktorých slávenie bude s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov výrazne obmedzené na maximálne šesť osôb.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v stredu 14. októbra 2020 večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Platí to aj pre sväté omše (maximálne 6 prítomných veriacich vrátane kňaza).

Sviatosti sa budú vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku nebude obmedzený.

Zbierka na Misijnú nedeľu (18. 10. 2020)

Počas tohoročnej Misijnej nedele (18. 10.) sme pozvaní modliť sa najmä za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Informačný spot k Misijnej nedeli nájdete TU. Nakoľko nebude možná misijná zbierka v kostole, prosíme vás o podporu misií prostredníctvom e-zbierky cez internetovú stránku Pápežských misijných diel TU. Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Prispieť môžete aj cez Qr kód.

Kto nemá možnosť prispieť do online e-zbierky, nech odovzdá svoj milodar na farskom úrade osobne alebo prostredníctvom našich kostolníkov a kostolníčiek v jednotlivých častiach našej farnosti, a to najneskôr do nedele (18. 10.) vrátane.

V mene Pápežských misijných diel vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.

Slávenie bohoslužieb 13. a 14. októbra 2020

Erb farnostiZákaz zhromažďovania nad 6 osôb, platný od dnešného dňa (13. 10.), sa podľa informácie z Úradu verejného zdravotníctva SR nevzťahuje na slávenie bohoslužieb. Účasť na bohoslužbách sa bude upravovať až od štvrtka 15. októbra. Dovtedy pre sväté omše platia súčasné pravidlá, teda maximálne 50 prítomných. Z tohto dôvodu budú sväté omše dnes (13. 10.) a zajtra (14. 10.) slúžené v čase, v akom boli vyhlásené v nedeľu vo farských oznamoch. O ďalších zmenách ohľadom slávenia bohoslužieb, platných od štvrtka, vás budeme priebežne informovať.

Biskupi slovenska udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Biskupi Slovenska dnes (1. 10.) udelili všetkým veriacim katolíkom dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. “Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.”
V zmysle ďalších slov z vyhlásenia našich biskupov vyzývame všetkých k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa  predišlo sporom a konfliktom. Svedomito tiež  dodržme v podstate už známe pravidlá.
Oceňujeme podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozývame všetkých veriacich, aby sme ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetovali za čo najskorší koniec koronakrízy. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!”
S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska.

Slávenie bohoslužieb vo farnosti Čierny Balog v kontexte nových opatrení

Erb farnostiDnes, 1. októbra 2020, začali platiť nové hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré sa dotýkajú aj slávenia svätých omší a ďalších liturgických slávení.

Počet ľudí prítomných na bohoslužbe vrátane kňaza a prisluhujúcich nesmie presiahnuť 50. Platí to aj pre krstné, sobášne a pohrebné obrady. Odo dneška (1. 10.) teda budeme musieť pristúpiť k počítaniu veriacich, tak ako budú postupne prichádzať do kostola, pričom po dosiahnutí maximálneho počtu, žiaľ, ďalší už nebudú môcť byť do kostola vpustení. Prosíme vás v tomto smere o ohľaduplnosť a pochopenie.

Keďže absolútnu prednosť vpustenia do kostola budú mať vo všetkých farnostiach miestni farníci, vyzývame všetkých veriacich, aby, pokiaľ to nie je nevyhnutné, nechodili na svätú spoveď a na sväté omše do Brezna ani do iných farností, ale iba do vlastnej farnosti. Prednosť v účasti budú mať tí, ktorí dali úmysel (intenciu) na danú svätú omšu, avšak vyzývame ich, aby prišli do kostola aspoň polhodinu pred jej začiatkom.

Taktiež žiadame všetkých veriacich, ktorí trpia akútnym respiračným ochorením alebo majú doma niekoho v preventívnej karanténe, alebo majú iné závažné zdravotné ťažkosti, aby nechodili na bohoslužby osobne, ale aby ich sledovali prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Od 1. októbra 2020 až do odvolania televízia LUX bude vysielať sväté omše pondelka do soboty o 7:00 hod. a 18:30 hod.; v nedeľu o 10:00 hod. a 18:30 hod. Zároveň pripomíname, že od nedele 4. 10. biskupi Slovenska udeľujú dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách, ktorý bude platiť až do konca uvedených opatrení.

Čítaj ďalej

NOVÉ OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU – 50 ĽUDÍ NA SV. OMŠI

Od 1. októbra 2020 sa v súvislosti s rastúcim počtom nakazených koronavírusom menia hygienické opatrenia, ktoré sa okrem iného dotýkajú aj verejného slávenia bohoslužieb. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

“S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím apod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,” píše ÚVZ SR. Zároveň výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.). Čítaj ďalej

Doplnenie Loretánskych litánií

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“.

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna píše:

„Cirkev putujúca smerom k nebeskému Svätému Jeruzalemu, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia s Kristom, jej ženíchom a spasiteľom, kráča po cestách dejín zverujúc sa Tej, ktorá uverila Pánovmu slovu. Z evanjelia vieme, že Ježišovi učeníci sa naučili už od úsvitu chváliť «požehnanú medzi ženami» a rátať s jej materským príhovorom. Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť v priebehu storočí venovala Panne Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj v prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k neistote a zmätku, je u Božieho ľudu osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné lásky a dôvery. Pápež František ako interpret tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litánií Panny Márie nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka milosrdenstva“ (Mater misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha migrantov“ (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“

Vyhlásenie slovenských biskupov k voľnej nedeli

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority.

Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života.

Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách.

Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj Zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato sí, 49).

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up