OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci, na základe úpravy podmienok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre hromadné podujatia od 12.1.2022 sa slúžia sväté omše v režime OP (očkovaní a prekonaní) s kapacitou maximálne 100 osôb. V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní a prekonaní – maximálne 100 osôb, ale je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).

Na bohoslužby je potrebné so sebou nosiť aj platný Covid pass.

Na zasadnutí KBS sa rozhodlo, že ak niekomu okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou sťažujú alebo znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 1