OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci,  na základe úpravy podmienok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre hromadné podujatia (1 osoba na 15 m2), od  23.12.2021 sa budú slúžiť sväté omše v režime OP (očkovaní a prekonaní) s kapacitou maximálne 50 osôb. V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní a prekonaní – maximálne 50 osôb, ale je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Na bohoslužby je potrebné so sebou nosiť aj platný Covid pass.

Na zasadnutí KBS sa rozhodlo, že ak niekomu okolnosti súvisiace s pandemickou situáciou sťažujú alebo znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0