Zbierka na Boží hrob a veľkonočná zbierka pre farnosť

V priebehu sviatkov Veľkej noci sa koná tradičná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme a taktiež veľkonočná zbierka pre farnosť. Svoje milodary môžete vhodiť do pokladničiek v predsieni farského kostola, prípadne odovzdať v zalepenej obálke do poštovej schránky farského úradu alebo odovzdať niektorému z pánov kostolníkov a pani kostolníčok do Veľkonočného pondelka (5. apríla) vrátane. Milodary do zbierok neposielajte na farský účet. Za vaše dary vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať a vyprosujeme vám i vašim blízkym pokojné a požehnané prežívanie Veľkého týždňa a veľkonočných sviatkov.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0