Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Katolíckej cirkvi sa dnes (18. januára) začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí, tak ako každý rok, 25. januára, sviatkom obrátenia svätého apoštola Pavla. Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu svätého pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

„Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou,“ píše sa v materiáloch pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Materiály pre tento rok pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. Materiály je možné nájsť TU .
Komunita má približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o spoločenstve. Zostávajú verné životu modlitby, životu v spoločenstve, a prijímaniu hostí. O milosť svojho rehoľného života sa sestry delia s návštevníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do Grandchamp stráviť čas duchovného stíšenia, uzdravenia, alebo hľadania zmyslu.

Tradičnú Ekumenickú bohoslužbu, ktorú organizuje Ekumenická rada cirkví v rámci januárového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, preložia na neskoršie obdobie. Vyplýva to z vyjadrení Ekumenickej rady cirkví (ERC) v Slovenskej republike.

„Hoci sme sa dlho snažili udržať termín pre slovenskú bohoslužbu na január, vzhľadom na vývoj situácie bolo rozhodnuté, že slávnostnú ekumenickú bohoslužbu s televíznym prenosom preložíme na čas, kedy budú okolnosti zdravotne priaznivejšie a bezpečnejšie, dúfajme, že okolo Svätodušných sviatkov by sa to mohlo podariť,“ informovala Eva Guldanová, asistentka generálneho tajomníka ERC SR. Pripomína však, že toto rozhodnutie „nijako nebráni miestnym spoločenstvám, aby týždeň za jednotu slávili v januári, spôsobom, ktorý by bol bezpečný, napríklad prostredníctvom iniciatív na internete.“

Ekumenická rada cirkví bude od pondelka uverejňovať na svojej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa k modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a slove Božom.

Každé ráno od 9:00 v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem Facebookovej stránky ERC v SR aj na stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev.

Do ich prípravy sa zapojilo 9 sestier a 9 bratov zo 7 rôznych cirkví. Sú medzi nimi najvyšší predstavitelia cirkví na Slovensku, vrátane predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR Ivana Eľka, generálneho biskupa ECAV, ordinovaní, neordinovaní, i zasvätené osoby. Všetci aktívne slúžia svojimi darmi vo svojich cirkvách, spoločenstvách a v spoločnosti. Viacerí z nich sú súčasťou spoločenstiev alebo organizácií, ktoré majú budovanie jednoty a láskou naplnených vzťahov medzi kresťanmi v centre svojho pôsobenia.

Počas ôsmich dní oktávy za jednotu sa prihovoria sestry a bratia – z členských cirkví ERC v SR, z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR, zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy, zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien, z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, z Hnutia Fokoláre a z Komunity Sant’Egidio a zo Spoločenstva evanjelických žien.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0