Spoločné vyhlásenie duchovných správcov oboch čiernobalockých farností k zákazu verejného slávenia bohoslužieb v okrese Brezno

Erb farnostiDrahí veriaci, na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici zo dňa 23. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno, je od včera 23. decembra 2020 až do odvolania v celom našom okrese zakázané verejné slávenie všetkých bohoslužieb a vysluhovanie svätej spovede verejnou formou. Výnimkou sú iba krsty, sobáše a pohreby.

Oba farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime; preto súrne záležitosti, ako je individuálna svätá spoveď v naliehavom prípade, zaopatrenie chorého alebo pohreb, nám ohláste najprv telefonicky.

Pohreby v tomto čase sa budú konať len na cintoríne pri hrobe (bez svätej omše) a iba za účasti najbližšej rodiny. Prípadný pohreb kremáciou bude riešený individuálne. Pohrebné omše za zosnulých budú odslúžené po dohode s pozostalými v neskoršom termíne. Krsty sa budú udeľovať taktiež iba za prítomnosti najbližšej rodiny dieťaťa.

Úmysly svätých omší, ktoré mali byť v tomto čase slávené, odslúžime individuálne bez vašej prítomnosti, pokiaľ sa nerozhodnete úmysel zrušiť prípadne preložiť na iný termín. Pokiaľ chcete úmysel zrušiť alebo preložiť, oznámte nám to čo najskôr telefonicky.

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii, pričom počas dnešného Štedrého dňa do 17:00 hod. bude v nich pre vás k dispozícii betlehemské svetlo.

Vzhľadom na citeľný výpadok príjmov pre obe farnosti počas vianočných sviatkov vás v rámci vašich možností prosíme o vaše milodary, ktoré môžete vhodiť v obálke s označením darcu do poštovej schránky farských úradov pri vašej nevyhnutnej ceste okolo, prípadne odovzdať kostolníkom a kostolníčkam oboch našich kostolov a kaplniek v jednotlivých častiach našej obce. Srdečné Pán Boh zaplať.

Povzbudzujeme vás počas tohto aj pre nás neľahkého obdobia sledovať sviatočné bohoslužby prostredníctvom priamych prenosov v našich médiách, najmä vianočné požehnanie pápeža Františka „Urbi et orbi“ – Mestu Rímu a celému svetu v deň Božieho narodenia zajtra, 25. decembra, na pravé poludnie. Uisťujeme vás o svojej duchovnej blízkosti a modlitbe, najmä počas slávenia súkromných svätých omší. O ďalšom aktuálnom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať na našich internetových stránkach. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie, aby tento bolestný zákaz bol čím skôr odvolaný a aby sme sa opäť mohli bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Pokojné a milostiplné vianočné sviatky vám vyprosujú

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0