Spoločné vyhlásenie farnosti Čierny Balog a Farnosti Čierny Balog – Dobroč k pozastaveniu verejného slávenia bohoslužieb počas zákazu vychádzania

Erb farnostiDrahí veriaci, vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb, ktoré doteraz bolo obmedzené na šesť osôb. Výnimku z obmedzenia má naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa budú verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úmysly svätých omší, ktoré sú v tomto čase nahlásené, odslúžime súkromne bez vašej prítomnosti. Pokiaľ sa rozhodnete úmysel zrušiť, prípadne preložiť na iný termín, urobte to telefonicky alebo e-mailom. Povzbudzujeme vás počas tohto obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií.

Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého možno dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky (tel. č.: Čierny Balog – 0911 711 125; Dobroč – 0907 976 835).

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii a modlitbe tak ako zvyčajne. Katolícke noviny si budete môcť zakúpiť u kostolníkov a kostolníčiek oboch našich kostolov a kaplniek u Fajtov, Komov, v Medveďove a v Starom Kráme.

Farské úrady budú naďalej pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

Upozorňujeme všetkých, že počas trvania zákazu vychádzania nie je dovolené ani ísť na cintorín (s výnimkou účasti na pohrebe blízkej osoby).

Všetkým odporúčame zúčastniť sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19.

O ďalšom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať. Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu    

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

Mgr. František Havlík, v. r., výpomocný duchovný v Čiernom Balogu

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0