Slávenie bohoslužieb vo farnosti Čierny Balog v kontexte nových opatrení

Erb farnostiDnes, 1. októbra 2020, začali platiť nové hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré sa dotýkajú aj slávenia svätých omší a ďalších liturgických slávení.

Počet ľudí prítomných na bohoslužbe vrátane kňaza a prisluhujúcich nesmie presiahnuť 50. Platí to aj pre krstné, sobášne a pohrebné obrady. Odo dneška (1. 10.) teda budeme musieť pristúpiť k počítaniu veriacich, tak ako budú postupne prichádzať do kostola, pričom po dosiahnutí maximálneho počtu, žiaľ, ďalší už nebudú môcť byť do kostola vpustení. Prosíme vás v tomto smere o ohľaduplnosť a pochopenie.

Keďže absolútnu prednosť vpustenia do kostola budú mať vo všetkých farnostiach miestni farníci, vyzývame všetkých veriacich, aby, pokiaľ to nie je nevyhnutné, nechodili na svätú spoveď a na sväté omše do Brezna ani do iných farností, ale iba do vlastnej farnosti. Prednosť v účasti budú mať tí, ktorí dali úmysel (intenciu) na danú svätú omšu, avšak vyzývame ich, aby prišli do kostola aspoň polhodinu pred jej začiatkom.

Taktiež žiadame všetkých veriacich, ktorí trpia akútnym respiračným ochorením alebo majú doma niekoho v preventívnej karanténe, alebo majú iné závažné zdravotné ťažkosti, aby nechodili na bohoslužby osobne, ale aby ich sledovali prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Od 1. októbra 2020 až do odvolania televízia LUX bude vysielať sväté omše pondelka do soboty o 7:00 hod. a 18:30 hod.; v nedeľu o 10:00 hod. a 18:30 hod. Zároveň pripomíname, že od nedele 4. 10. biskupi Slovenska udeľujú dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách, ktorý bude platiť až do konca uvedených opatrení.

Vstup do kostola bude umožnený iba veriacim s prekrytými hornými dýchacími cestami a po aplikácii dezinfekcie na ruky. V laviciach je potrebné zachovať odstup 2 metre (okrem bývajúcich v jednej domácnosti) a šachovnicovité sedenie.

Vzhľadom k tomuto výraznému obmedzeniu kapacity účasti na bohoslužbách Farnosť Čierny Balog upravuje slávenie svätých omší počas soboty 3. októbra a nedele 4. októbra nasledovne:

V sobotu 3. 10. 2020 ráno o 6:35 hod. bude fatimská pobožnosť a po nej svätá omša, ako bola vyhlásená, s tým, že odporúčame najmä starším veriacim, aby si fatimskú pobožnosť vykonali sami v kaplnkách. V sobotu večer o 16:00 hod. bude svätá omša s platnosťou na nedeľu. Pozývame k účasti na nej najmä veriacich pod hranicou 65 rokov. Následne o 17:00 hod. bude duchovná obnova pre birmovancov. V nedeľu 4. 10. 2020 bude v kostole svätá omša o 7:30 hod. prednostne pre seniorov starších ako 65 rokov. O 10:30 hod. bude, v prípade priaznivého počasia, odpustová svätá omša pred kaplnkou u Komov, ako bola vyhlásená; žiadame však, aby sa na nej zúčastnili prednostne veriaci od Komov.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0