Biskupi slovenska udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Biskupi Slovenska dnes (1. 10.) udelili všetkým veriacim katolíkom dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. „Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.“
V zmysle ďalších slov z vyhlásenia našich biskupov vyzývame všetkých k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa  predišlo sporom a konfliktom. Svedomito tiež  dodržme v podstate už známe pravidlá.
Oceňujeme podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozývame všetkých veriacich, aby sme ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetovali za čo najskorší koniec koronakrízy. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!“
S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska.
NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0