Pozvanie k modlitbe so Svätým Otcom a krížová cesta za odvrátenie pandémie

Európski biskupi prijali pozvanie pápeža Františka spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otče náš a prosiť za odvrátenie pandémie.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský spolu so slovenskými biskupmi pozýva nás všetkých, aby sme sa 25. marca napoludnie k tejto modlitbe všetci pridali: „Zastavme sa, každý na tom mieste, kde sa budeme nachádzať, a zjednoťme sa so Svätým Otcom a s veriacimi celej Európy a sveta. Pomodlime sa v jeden okamih tú modlitbu, ktorú nás naučil Pán“. K modlitbe Pána pridajme aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú pripravilo vedenie Rady európskych biskupských konferencií:

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Zároveň vám na modlitbu ponúkame text krížovej cesty v čase pandémie koronavírusu od rímskokatolíckeho kňaza Patrika Taraja.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0