Výzva na pôst a modlitby za odvrátenie šírenia nákazy koronavírusom

Biskupi Slovenska vyzvali včera (11. marca 2020) kňazov a veriacich na pôst a modlitby za odvrátenie šírenia nákazy nebezpečným koronavírusom: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy a tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Môžeme sa individuálne prísť pomodliť aj do nášho farského kostola, ktorý bude naďalej tak ako doteraz počas dňa otvorený na súkromnú adoráciu a modlitby. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik v tejto súvislosti vyzýva všetkých veriacich našej Rožňavskej diecézy, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Tento úmysel modlitby si v našej farnosti budeme pripomínať zvonením kostolných zvonov vždy večer o 20:00 hod. V tejto súvislosti pán biskup vrelo odporúča Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a Modlitbu za diecézu a diecézneho biskupa. Odporúčame sa modliť aj nasledujúcu modlitbu, ktorú sa v 18. storočí modlil náš ľud v čase moru: Spravodlivý a milosrdný Pane a Bože náš, tvoje činy sú vždy správne. Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešili sme a svojimi neprávosťami sme ťa pohli k hnevu. Milostivý Bože, odpusť nám a neodplácaj nám podľa našich neprávostí. Toľkokrát si preukázal svoje milosrdenstvo tým, ktorí ťa prosia o zmilovanie. Na príhovor nášho veľkého svätca, Andreja-Svorada, si popravenému zločincovi pre tvoje zľutovanie prinavrátil život, keď pred svojou smrťou oľutoval svoje hriechy. Prostredníctvom veľkého svätého pútnika Róchusa uzdravil si mnohých od nákazlivého moru. Na ich príhovor, ako aj na orodovanie štrnástich svätých pomocníkov v núdzi, našich anjelov strážcov a všetkých anjelov a svätých, zľutuj sa nad nami a odvráť od nás svoju trestajúcu pravicu. Osvieť lekárov, aby túto chorobu dobre spoznali a požehnaj ľudstvu lieky, aby chorým pomáhali. Ak však chceš, aby táto choroba ešte trvala, prijmeme tvoju svätú vôľu s oddanosťou. Len o to ťa prosíme, aby nik nezomrel nepripravený a v hriechu. Daj, aby nám toto telesné zlo slúžilo na spásu našich duší. Panna Sedembolestná, Matka naša, patrónka nášho ľudu, oroduj za nás, za náš národ a z celé ľudstvo, aby aj tvoje bolesti, ktoré si so svojím Synom pretrpela, pomohli k našej záchrane. Amen.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0