spravca

Spoločné vyhlásenie Farnosti Čierny Balog a Farnosti Čierny Balog-Dobroč k zákazu verejného slávenia bohoslužieb na Slovensku

Drahí bratia a sestry, informujeme vás, že predseda vlády SR a krízový štáb dnes 10. marca 2020 v rámci opatrení proti šíreniu nebezpečného koronavírusu oznámil Konferencii biskupov Slovenska rozhodnutie o zákaze verejného slávenia bohoslužieb na území celého Slovenska.  Počnúc dnešným dňom (10. 3.) až do pondelka 23. marca 2020 (vrátane) teda nebudú v oboch našich kostoloch ani v kaplnkách slávené sväté omše ani iné pobožnosti. V tomto čase sa nebudú konať ani žiadne náuky a katechézy. Pobožnosť krížovej cesty, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a iné verejné pobožnosti nech sa konajú súkromne. Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého si možno dohodnúť s kňazom individuálne, najlepšie telefonicky. Oba farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr. Prípadné pohreby v tomto čase sa budú konať len na cintoríne pri hrobe (bez svätej omše) a za účasti len najbližšej rodiny. Prípadný pohreb kremáciou bude riešený individuálne. Pohrebné omše za zosnulých budú odslúžené po dohode s pozostalými v neskoršom termíne. Úmysly svätých omší, ktoré mali byť v tomto čase slávené, odslúžia kňazi individuálne bez vašej prítomnosti, pokiaľ sa nerozhodnete úmysel zrušiť prípadne preložiť na iný termín. Prosíme, urobte tak telefonicky. Povzbudzujeme vás počas tohto obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom televízie, rádia či internetu. O aktuálnom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať. Všetkých veriacich pozývame k modlitbám, aby tento bolestný zákaz mohol byť čoskoro odvolaný.

Mgr. Stanislav Kocúr, farský administrátor v Čiernom Balogu

Mgr. Štefan Šeliga, farár v Čiernom Balogu-Dobroči

Privítali sme mládež Breznianskeho dekanátu s ich duchovnými pastiermi

V sobotu 16. februára 2019 naša farnosť hostila mládež Breznianskeho dekanátu, ktorí sa tu zišli na spoločnom stretnutí. Bolo to úvodné deknátne stretnutie v Rožňavskej diecéze. Dátum začiatku bol príznačný – práve v deň modlitieb za našu diecézu a za nášho otca biskupa Stanislava. Témou tohtoročných stretnutí je Máriin výrok z Lukášovho evanjelia: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Mariánsku svätú omšu celebroval brezniansky dekan vsdp. Ján Mihok za účasti viacerých kňazov z farností dekanátu. Vo svojom príhovore poukázal na to, že spoločné stretnutia sú dôležité práve pre to, aby sme si uvedomili, že na ceste viery nie sme sami. Počas záverečnej adorácie sa všetci prítomní zasvätili Panne Márii Rožňavskej a spoločne sa pomodlili za otca biskupa a na stanovený úmysel. Po poludňajšom občerstvení program pokračoval v réžii vdp. Patrika Balázsa a Alexandry Bundovej, koordinátorov pastorácie mládeže v našej diecéze. Mladí sa ponorili hlbšie do témy stretnutia prostredníctvom zamyslenia a aktivity, aby tak mohli bližšie porozumieť téme a zároveň boli povzbudení k tomu, aby „zanechali stopu“ vo svete, v ktorom žijú. Na dekanátnom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 60 mladých ľudí.

Dekanátne stretnutie mládeže v Čiernom Balogu

“Hľa, služobnica Pána; nech sa mi stane podľa tvojho slova” (Lk 1, 38). Pokorná a ponížená odpoveď Panny Márie na anjelovo zvestovanie bude témou stretnutia mládeže Breznianskeho dekanátu,  ktoré sa tohto roku uskutoční v našej farnosti v sobotu 16. februára 2019. Program stretnutia sa začne v kostole o 10:00 hod. sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bude vsdp. ThDr. Ján Mihok, dekan-farár v Brezne; koncelebrovať bude vdp. Patrik Balázs, koordinátor pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze, a kňazi Breznianskeho dekanátu. V závere sv. omše bude eucharistická adorácia s požehnaním, v rámci ktorej sa zasvätíme Rožňavskej Panne Márii (na obrázku), pomodlíme sa za našu diecézu i jej pastiera (keďže zároveň bude Deň modlitieb za našu diecézu a jej biskupa) a po obedňajšej prestávke na občerstvenie bude program pokračovať v kultúrnom dome slovkom pre mladých a ďalšími aktivitami. Srdečne pozývame všetkých mladých vekom i duchom z Čierneho Balogu i z celého dekanátu k účasti na tomto stretnutí. 

Poznámka pre koncelebrantov: Prineste si albu a bielu (mariánsku) štólu. Formulár sv. omše: votívna O prebl. Panne Márii Matke Cirkvi

Týždeň za život pri Pamätníku nenarodených detí

Farnosť Čierny Balog bude od Tretej cezročnej nedele (27. 1. 2019) až do sviatku Obetovania Pána (2. 2. 2019) prežívať Týždeň pri Misijnom pamätníku nenarodených detí. Tento pamätník, ktorý v r. 2010 zhotovil architekt Martin Hudáček z Banskej Bystrice, zobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu; prechádza cezeň svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí. To je dôvod, aby odpustila aj sama sebe. Najťažšie človek odpúšťa sám sebe, pretože čas sa nedá vrátiť späť. Avšak poučený vlastným zlyhaním sa môže zmeniť a začať nový život v pravde a láske.

Počas tohto Týždňa sa teda budeme modliť za duchovné uzdravenie tých, ktorí prežili potrat, spontánny či umelý, aj za prijatie každého dieťaťa ako najvzácnejšieho Božieho daru do rodiny. Pozývame zapojiť sa každého z vás do pripraveného duchovného programu: Čítaj ďalej

Dobrá novina

V nedeľu 30. decembra 2018 v našej farnosti 14 malých koledníkov, poväčšine z radov prihlásených prvoprijímajúcich detí, ohlásilo v našej farnosti Dobrú novinu prostredníctvom vianočného pásma, ktorý s nimi nacvičila sr. Veronika Berežná z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Deti zakoledovali najskôr vo farskom kostole a popoludní i v kaplnkách v Medveďove, u Fajtov a napokon u Komov. Vianočné pásmo hudobne zastrešil (na gitare) Peter Šulek. Deti vykoledovali 1200 € (o takmer 300 € viac ako vlani). Peniaze boli odoslané hneď na druhý deň na účet Dobrej noviny. Čítaj ďalej

Vianoce 2018

Milí Baločania,
pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána, ktoré začíname sláviť, vás chcem ako váš duchovný pastier spolu s otcom Františkom, výpomocným duchovným, uistiť  o svojej modlitbe, aby tieto sviatočné dni boli pre nás všetkých dňami radosti z toho, že Boží Syn – večné Slovo nebeského Otca, stal sa pre nás telom a prebýval medzi nami (porov. Jn 1, 14). Toto radostné posolstvo má byť v centre pozornosti slávenia Vianoc u každého jedného kresťana-katolíka a ja sa modlím za to, aby aj v našej farnosti nik neoslavoval narodeniny božského Oslávenca bez jeho prítomnosti vo svojom srdci a v kruhu svojej rodiny.

Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 2
Scroll Up