spravca

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 12.12.2021

Na 3. adventnú nedeľu  12. decembra 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xoBb1_wMqdc

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 8.12.2021

Na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie  8. decembra 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 16:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=6tyxGC7drG4 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

ÚMYSLY NA DECEMBER 2021:

Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.  

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2021

Klikni na odkaz:  PL advent 2021

Plošný zákaz verejných bohoslužieb

Od 25.11.2021  sú zrušené sv. omše pre verejnosť, kvôli zákazu vychádzania a Lockdown-u.

Úmysly sv. omší tak ako boli zapísané, slúžia kňazi vo farnosti Čierny Balog, ale bez účasti veriacich  až do odvolania.

Úmysly svätých omší sú zverejnené na stránke farnosti v časti FARSKÉ OZNAMY.

OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci, od pondelka 22.11.2021 prechádzame do čiernej farby covid-automatu pre okres Brezno.  Sv. omše budú už len pre kompletne zaočkované osoby. 

V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní – maximálne 50 osôb, ale taktiež je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Neočkovaní môžu prísť na sv. omšu, ale musia zostať vonku, kde im bude podané aj sv. prijímanie. 

COVID AUTOMAT 3.STUPEŇ OHROZENIA (ČIERNA FARBA) PLATNÝ OD 22.11.2021

Bohoslužby

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • individuálna pastoračná činnosť

OTP:

 • maximálne 6 osôb

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 50 osôb za prísnych protipandemických opatrení
 • s povinným zoznamom účastníkov 

 

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 6 osôb
 • s výnimkou pohrebov

OTP:

 • maximálne 6 osôb
 • s výnimkou pohrebov

Kompletne zaočkovaní:

 • podľa opatrenia Hromadné podujatia

OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Drahí veriaci, od pondelka 8.11.2021 prechádzame do čiernej farby covid-automatu pre okres Brezno.  Sv. omše budú už len pre kompletne zaočkované osoby. 

V interiéri je potrebný respirátor.

Kompletne zaočkovaní – maximálne 100 osôb, ale taktiež je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Neočkovaní môžu prísť na sv. omšu, ale musia zostať vonku, kde im bude podané aj sv. prijímanie. Rešpektujme tých, ktorí nie sú očkovaní, ale aj oni majú rešpektovať tých, ktorí sú zaočkovaní.

COVID AUTOMAT 3.STUPEŇ OHROZENIA (ČIERNA FARBA) PLATNÝ OD 8.11.2021

Bohoslužby

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 25 m2
  ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 100 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
 • za prísnych protipandemických opatrení

 

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 6 osôb
 • s výnimkou pohrebov

OTP:

 • maximálne 6 osôb
 • s výnimkou pohrebov

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 100 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OZNAM K PANDEMICKÝM OPATRENIAM PRI SLÁVENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

Milí veriaci, od pondelka 1.11. 2021 prechádzame do bordovej farby covid-automatu.

V interiéri je potrebný respirátor.

Vysvetlenie pojmov: 

Základ– mix ľudí, očkovaní, neočkovaní, testovaní, po prekonaní  covidu – pri tomto zložení v kostole by mohlo byť iba zopár ľudí ,t.z. 1 osoba na 15m2 ( potrebný zoznam osôb) touto cestou vo farnosti nepôjdeme.

OTP– očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu- 25% z celkovej kapacity chrámu, pôjdeme touto cestou, ale pred vstupom je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).

Plne zaočkovaní – bez obmedzenia kapacity, ale taktiež je potrebné vhodiť lístok do krabice s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a tel. číslo).  

Neočkovaní môžu prísť na sv. omšu, ale musia zostať vonku, kde im bude podané aj sv. prijímanie. Rešpektujme tých, ktorí nie sú očkovaní, ale aj oni majú rešpektovať tých, ktorí sú zaočkovaní.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0