spravca

Priamy prenos svätej omše na Trojičnú nedeľu

Aj na Trojičnú nedeľu 30. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Turíčnu nedeľu

Aj na Turíčnu (Svätodušnú) nedeľu 23. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Aj v Siedmu veľkonočnú nedeľu 16. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Aj v Šiestu veľkonočnú nedeľu 9. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Svätá omša bude spojená s vysluhovaním sviatosti krstu. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše na Piatu veľkonočnú nedeľu

Na Piatu veľkonočnú nedeľu 2. mája 2021 vám cez internet sprostredkujeme priamy prenos svätej omše z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 10:30 hod. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Úmysly Apoštolátu modlitby na máj 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na máj 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní financií, a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva v Rožňavskej diecéze: Aby sme sa mohli bez obmedzení zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Slovo pastiera – Aj my sa so Svätým Otcom bez prestania modlime

Drahí kňazi, zasvätení, bratia a sestry,

pozdravujem vás všetkých na prahu nádherného mesiaca mája – mesiaca Panny Márie. V Roku sv. Jozefa môžem s radosťou napísať, že máj je aj „mesiacom sv. Jozefa“, zvlášť, keď sa začína spomienkou sv. Jozefa, robotníka. A do tretice, dá sa povedať, že v rámci Roka rodiny, vyhláseného Svätým Otcom Františkom, je máj aj „mesiacom rodiny“, nakoľko 15. mája budeme sláviť aj medzinárodne Deň rodiny.

Čaká nás teda krásny mesiac, bohatý na slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa  javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho  života v oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života nasej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami. Stále je na mieste zodpovednosť a potrebná disciplína, aby sa pandémia úplne zastavila. Ale ako som už veľakrát zdôraznil, nestačia len opatrenia na úrovni prirodzeného ľudského úsilia. Je nevyhnutné neustále uznávať, že Boh je naším Pánom, na neho sa máme obracať v našich ťažkostiach, aj v tej, ktorú prežívame už druhy rok. On môže všetko. Len my potrebujeme uznať, že si neporadíme sami. On nás chce zachraňovať deň čo deň, len či o to stojíme… Verím, že mnohí áno.

Chcem upriamiť pozornosť nás všetkých na mariánsky mesiac máj v súvislosti s iniciatívou Svätého Otca Františka. Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie informovala, že ,,podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: ,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohuʻ (Sk 12,5) táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 hod. (rímskeho času). Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája (viac nájdete TU). Čítaj ďalej

Kaplnka v časti Závodie má novú strechu

Po Dielni sv. Jozefa dostala v piatok 23. 4. 2021 novú, šindľovú strechu aj Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (kedysi Kaplnka sv. Jána Nepomuckého), ktorá sa nachádza v časti Závodie v blízkosti kostola pri Hrone. Pôvodnú strechu taktiež zo šindľov totiž značne nahlodal zub času (naposledy bola táto kaplnka renovovaná v r. 1999). Za realizáciu prác ďakujeme šikovnému “šindliarovi” p. Miroslavovi Berčíkovi, pôvodom Baločanovi, a jeho spolupracovníkom. Hoci je táto kaplnka ťažšie prístupná, vyjadrujeme vďaku všetkým Baločanom, najmä zo Závodia, ktorí na ňu nezabúdajú.

Máj bude v Cirkvi mesiacom mariánskej modlitby za ukončenie pandémie

Podľa želania a výzvy Svätého Otca Františka mesiac máj tohto roka bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“. Informovala o tom Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie. Zdôraznila, že táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií (chrámov) na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca s veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie.

Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 (rímskeho času).

Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája.

Pripojme sa k výzve Svätého Otca aj my svojimi modlitbami a obetami. Modlitbu posvätného ruženca pred svätými omšami v našom kostole ako aj májové pobožnosti budeme obetovať po celý mesiac máj na tento úmysel.

Slovo pastiera – Naradovaní sa vráťme do chrámov

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,

s radosťou pozdravujem ako pastier našej Rožňavskej diecézy vás všetkých – kňazov, zasvätených i všetkých veriacich.

Mam skutočne radosť, že sa vám môžem prihovoriť v čase, keď už všetci vieme, že od 19. apríla 2021 sa otvárajú kostoly pre verejné slávenie bohoslužieb. Deje sa to po takmer štvormesačnom zákaze verejných slávení. V niektorých farnostiach našej diecézy, aj v iných diecézach, sme pre rozšírenú pandémiu nemohli sláviť už ani vianočné sviatky. Teda tento liturgický rok bol takmer od začiatku až doteraz veľmi ochudobnený o aktívnu účasť veriacich na slávení Božích tajomstiev, o prijímanie sviatostí – hlavne pokánia a Eucharistie. A tie ostatné, hoci mohli byt’ vysluhované, tiež niesli so sebou značný smútok, keď sa nemohla zúčastniť širšia rodina, často nie ani celá tá najbližšia.

Počas Veľkonočného obdobia čítame pri sv. omšiach zo Skutkov apoštolov o účinkovaní apoštolov a o živote prvej Cirkvi. Apoštoli neohrozene, verne, s rizikom a radujúc sa, že mohli aj trpieť pre Pánovo meno, hlásajú základ a jadro našej viery – ohlasujú Kristovo vykupiteľské dielo – jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Spoločenstvo veriacich má jedno srdce a jednu dušu – schádza sa na učení apoštolov, na ,,lámaní chleba“, praktizuje bratskú lásku, nikto nemá núdzu, lebo je medzi nimi láska, ktorá sa delí aj o hmotné dobrá… (porov. Sk 2, 42-47; 4, 1-13; 32-35; 5, 41-43). Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0