Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Je nutné dodržať nasledujúce opatrenia: počet prítomných v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden človek na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre verejnosť. V našom chráme to môže byť najviac 35 prítomných. Prednosť v účasti budú mať tí, ktorí obetujú na úmysel svätej omše. Do počtu zúčastnených sa nebudú rátať deti do 10 rokov v sprievode dospelého. Toto opatrenie platí aj pre slávenie krstov, sobášov a pohrebov. Test na Covid 19 sa nebude vyžadovať. Pri príchode je potrebné naďalej dbať na dezinfekciu rúk, mať vnútri rúško na celej tvári a dodržiavať dvojmetrový odstup v laviciach i pri svätom prijímaní (okrem členov spoločnej domácnosti). Žiadame všetkých, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, sú po vážnej operácii alebo sa starajú o starých či chorých, aby ostali doma a sledovali svätú omšu prostredníctvom médií. Až do úplného uvoľnenia opatrení totiž naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Rozpis svätých omší v tomto týždni nájdete na tejto stránke v záložke Farské oznamy. Naďalej plánujeme priamy prenos nedeľnej svätej omše o 10:30 hod. až do úplného zrušenia všetkých opatrení.

Modlime sa spoločne, aby sa tak stalo čím skôr.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0