Výsledok zbierky na Boží hrob a veľkonočnej ofery v našej farnosti

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pred a počas veľkonočných sviatkov prispeli do tradičnej zbierky na Boží hrob a do veľkonočnej ofery pre farnosť. Do zbierky na Boží hrob naša farnosť prispela sumou 1000 €; peniaze boli odoslané dňa 6. 4. 2021 na účet Biskupského úradu v Rožňave. Do veľkonočnej ofery sme obetovali 800 €. Na všetkých darcov osobitne myslíme v modlitbách.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0