Sviatostná pastorácia a milodary veriacich našej farnosti v marci 2021

Prinášame vám prehľad sviatostnej pastorácie v našej farnosti počas uplynulého mesiaca ako aj prehľad milodarov pre farnosť, za ktoré všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Naďalej vás prosíme o modlitby a podporu. Svoj milodar môžete v zalepenej obálke vhodiť do poštovej schránky farského úradu pri svojej nevyhnutnej ceste okolo, prípadne ho poslať priamo na farský účet – číslo nášho účtu nájdete na tejto stránke v sekcii Kontakt. Podporiť môžete aj zbierku na Boží hrob a veľkonočnú zbierku pre farnosť do označených pokladničiek v predsieni kostola pri vašej individuálnej návšteve Božieho chrámu. Môžete nás podporiť aj zapálením sviece s modlitbou za živých i zosnulých na Stojane svetla života v predsieni nášho kostola, ktorá býva otvorená denne od 8:00 do 17:00 hod.

MAREC 2021

KRSTY

krsty neboli

POHREBY

09. 03. + Štefan Ťažký, Medveďov

Odpočinutie večné daj mu, ó Pane…

MILODARY

rod. Halajova z Látok 100 €; rod. Bukovcova z Vydrova 40 €; z pohrebu + Štefana Ťažkého 100 €; rod. Giertlova z Vydrova 50 €; rod. Kvietkova od Medveďov 50 €; bohuznáma od Medveďov 50 €; rod. Bubelínyová 50 €; rod. Žabkova 50 €; p. Koštiaľová od Medveďov 100 €; rod. Giertlova z Krámu 40 €; rod. Schönova od Komov 50 €; z 80. narodenín Márie 50 €; rod. Spišiakova od Medveďov 100 €; rod. Auxtova a Ťažká od Medveďov 100 €; z 90. narodenín Jolany Medveďovej 100 €; rod. Müllnerova z Medveďova 100 €; o; od Martina a Roderiky 20 €; p. Štegenová od Jergov 100 €; rpd. Auxtova z Krámu 100 €; rod. Medveďova od Medveďov 50 €; bohuznáma 50 €; p. Pepich od Medveďov 50; €; p. Kupec z Jánošovky 50 €; rod. Ťažká z Krámu 40 €; rod. Bukovcova zo Sitárky 50 €; p. Medveďová z Jánošovky 50 €; rod. Turňova od Medveďov 50 €; bohuznáma od Medveďov 100 €; rod. berčíkova od Medveďov 50 €; bohuznáma od Medveďov 50 €; p. babčanová od Medveďov 50 €; rod. Medveďova z Krámu 50 €; ruža Márie Auxtovej z Balogu 100 €; bohuznáma zo Závodia 100 €.

Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať a hojne vynahraď!

Úprimné poďakovanie vyslovujeme aj darcom, ktorí svoje milodary poslali priamo na farský účet a taktiež všetkým, ktorí prispeli svojím milodarom a nechceli byť menovaní.

ZBIERKA PÔSTNA KRABIČKA 2021

Zbierku Pôstna krabička 2021, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita a ktorá sa každoročne koná počas liturgického Pôstneho obdobia, naša farnosť podporila sumou 150 €. Zbierka bola odoslaná 31. marca 2021 na účet Slovenskej katolíckej charity. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0