Výsledok zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v našej farnosti

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila na Piatu pôstnu nedeľu (21. marca 2021) celoslovenskú zbierku na pomoc ľudom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Na dôležitosť našej pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v týchto krajinách trpia, poukazuje nedávna návšteva pápeža Františka v Iraku i 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré si v týchto dňoch pripomíname.

Naša farnosť do tejto zbierky prispela sumou 700 eur, ktorá bude odoslaná na účet KBS. Všetkým, ktorí túto zbierku podporili, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Túto zbierku možno naďalej podporiť individuálne darom na účet KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Bližšie informácie o zbierke ako aj o realizovaných projektoch možno nájsť na stránke utecenci.kbs.sk.

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Návšteva pápeža Františka bola pre miestnych kresťanov ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na Piatu pôstnu nedeľu,“ pozýva predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Prejavme náš záujem o pomoc a podporu, ktorá našim bratom a sestrám na Blízkom východe umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi,“ uvádza arcibiskup Zvolenský.

„Slovenská katolícka charita pôsobí v Sýrii, kde panujú nepokoje už 10 rokov, od roku 2017; a podarilo sa jej dokončiť 8 projektov a ďalších 5 momentálne realizuje vďaka pomoci Konferencie biskupov Slovenska. Týmito projektami chce Charita stáť nablízku, a tak napĺňať opakované výzvy pápeža Františka. Cieľom charitnej humanitárnej pomoci je, aby ľudia mohli žiť dôstojne nielen v krajinách ako je Sýria, ale aj v Iraku, Libanone a Afganistane, ktoré stále trpia dôsledkami vojnových konfliktov,“ uviedol generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

„Vďaka slovenským veriacim sme od roku 2015 spolu s našimi lokálnymi partnermi pomohli vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,2 milióna eur,“ povedal Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0