Čo o našej farnosti napísali dejiny

Na tejto stránke v sekcii História farnosti nájdete spracované dejiny našej farnosti v skratke, obohatené o dobové fotografie. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať niekdajším správcom farnosti: vdp. Petrovi Tkáčovi za poskytnuté materiály i fotografie a taktiež „in memoriam“ vdp. Jánovi Kamenskému, ktorý z dostupných historických prameňov tieto dejiny spracoval. Uvítame zapožičanie dobových fotografií z náboženského života našej farnosti v minulosti, najmä fotografií kňazov, ktorí tu pôsobili, taktiež záberov kostola či kaplniek, aby sme v budúcnosti mohli vytvoriť a uverejniť fotogalérie. Taktiež uvítame doplnenie, prípadne prameňmi doloženú korekciu historických údajov (na e-mail farnosti uvedený v sekcii Kontakt).

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0