Nedeľa Božieho slova – ustanovenie a domáca liturgia

Nedeľu Božieho slova ustanovil pápež František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis zo dňa 30. 9. 2019. Slávi sa každoročne v Tretiu nedeľu liturgického Cezročného obdobia (v tomto roku 24. januára). Dokument sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45).

Svätý Otec v tomto apoštolskom liste vysvetľuje dôvody i ciele zriadenia Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma.

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: «Neznalosť Písma je neznalosťou Krista».“

O potrebe zriadenia osobitnej nedele venovanej Božiemu slovu hovoril pápež František už v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, keď v apoštolskom liste Misericordia et misera vyzval uvažovať nad „jednou nedeľou, kompletne venovanou Božiemu slovu, aby sme chápali nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z tohto trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“ (č. 7).

„Venovať jednu nedeľu liturgického roka zvlášť Božiemu slovu značí predovšetkým oživiť v Cirkvi toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva,“ píše ďalej pápež František v tomto dokumente. Vysvetľuje, že týmto listom chce odpovedať na mnohé žiadosti, „aby sa mohla Nedeľa Božieho slova sláviť v celej Cirkvi s jednotným úmyslom“.

Termín Nedele Božieho slova spadá do záveru januára, kedy sa tradične slávi aj Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Svätý Otec pripomína aj ekumenický význam tejto voľby:

„Preto nariaďujem, aby 3. nedeľa Cezročného obdobia bola venovaná sláveniu, reflektovaniu a rozširovaniu Božieho slova. Nedeľa Božieho slova takto bude mať vhodné miesto v tom období roka, keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so židmi a modliť sa za jednotu kresťanov. Nejde len o časovú zhodu: slávenie Nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sväté písmo ukazuje tým, ktorí ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“

Katolícke biblické dielo na Slovensku pripravilo na Nedeľu Božieho slova domácu liturgiu, ktorú vás pozývame sláviť v kruhu najbližších a ktorú si môžete stiahnuť TU. Komentáre k bliblickým čítaniam tohoročnej Nedele Božieho slova môžete nájsť TU.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0