Modlitba za kňazov v Roku Eucharistie a kňazstva

V Roku Eucharistie a kňazstva vás pozývame každý deň sa zapojiť do nasledujúcej modlitby za kňazov, schválenej rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom (dňa 7. 10. 2020 č. 550/2020):

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu Synovi,
Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom
do večnej blaženosti. Amen.

Po obnovení slávenia verejných bohoslužieb sa túto modlitbu budeme spoločne modliť pri každej svätej omši po modlitbe po prijímaní.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0