Biskupi Slovenska poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety

Slovenskí biskupi poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety počas pandémie koronavírusu. Poďakovanie biskupov prinášame v plnom znení:

Obdobie uplynulých týždňov našej spoločnosti prinieslo náročnú skúsenosť. Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť.

Tak ako už viackrát, chceme aj dnes poďakovať lekárom, zdravotníkom, lekárnikom, policajtom, vojakom, hasičom, dobrovoľníkom, médiám, pracovníkom v obchode a všetkým, ktorí obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme však poďakovali aj tisícom ľudí, ktorí často nenápadným, ale veľmi úprimným a horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás dôsledky pandémie naplno nezasiahli.


Máme na mysli modlitby a obety veriacich, kňazov a rehoľníkov, ktorí ich viedli a prosili Pána, na príhovor našej Sedembolestnej Matky, o pomoc a ochranu. Veľmi si vážime túto vašu snahu a tiché, vytrvalé úsilie. Ďakujeme vám, že ste nerezignovali, nezľahostajneli, nestratili presvedčenie, že modlitby a obety sú práve v takýchto časoch mimoriadne potrebné. Bolo pre nás veľkým povzbudením vidieť odhodlanie vašej viery.

Radi by sme tiež pripomenuli, že naša vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí v spoločnosti poskytujú ľuďom prácu. Vieme, že prechádzate ťažkým obdobím. S veľkou úctou hľadíme na vašu snahu zachovať pracovné miesta, aby ľudia mohli klásť na stôl každodenný chlieb. Tento čas bude skúškou pre našu kresťanskú solidaritu. Chceme všetkých povzbudiť, aby na ňu nezabudli a uchovali si dôveru, že Boh ju odmení a vynahradí.

Nech nasledujúce obdobie nám všetkým prinesie schopnosť dívať sa novými očami, nech si uvedomíme potrebu jednoty, vzájomného zmierenia, odpustenia a pokoja. Biskupi Slovenska k tomu v modlitbe celej spoločnosti vyprosujú Božie požehnanie.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0